Sinzer news

Lees de maatschappelijke Business Case 'Vroeginterventie en vindplaatsgericht werken op school en kinderopvang'

Posted by Vincent Belgraver on Mar 23, 2017 4:17:02 PM

 

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en/of tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd. 

Uit preventief oogpunt zet de gemeente Nijmegen in op vindplaatsgericht werken, met als doel problematiek op deze manier tijdig(er) te signaleren waarna eventuele benodigde interventies snel kunnen worden ingezet. ‘De School Als Vindplaats’ (DSAV) en ‘Passende Kinderopvang’ zijn twee lopende innovatietrajecten waarin het vindplaatsgericht werken en vroeginterventie op school en kinderopvang centraal staan.

Samen met diverse partijen uit zorg en onderwijs (inclusief kinderopvang) en de Gemeente Nijmegen heeft Sinzer een mBC ontwikkeld om inzicht te krijgen in de te verwachten brede maatschappelijke en financiële effecten als gevolg van het investeren in vroeginterventie en vindplaatsgericht werken. Bestaande casussen binnen DSAV en PKO zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Aan de hand van een analyse van de bestaande casuïstiek is onder andere in kaart gebracht welke kostenbesparingen er naar verwachting kunnen worden gerealiseerd door vroeginterventie, bijvoorbeeld doordat het ‘reguliere’ (en vaak duurdere) zorgpad voor een deel van de casussen wordt voorkomen.

Naast inzicht in het te verwachten maatschappelijk rendement, heeft de mBC ook geleid tot meer zicht op de rolverdeling in het preventieve veld en zijn er enkele randvoorwaarden geformuleerd waaraan moet worden voldaan om het verwachte maatschappelijke rendement te kunnen realiseren. Onderwerpen zoals ‘regievoering’ en de samenwerking tussen ketenpartners kwamen daarbij uitvoerig aan de orde. Inmiddels is er een vervolgtraject gestart waarin onder andere wordt toegewerkt naar een praktische uitwerking van deze randvoorwaarden. Dit traject begeleidt Sinzer in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut.

Benieuwd naar de uitkomsten van de maatschappelijke Business Case? Het volledige rapport, waarin ook een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten is opgenomen, kunt u downloaden via onderstaande knop. Heeft u vragen over dit rapport of wilt u meer weten over maatschappelijke Business Cases in het algemeen? Neem dan contact op met Emma Verheijke (emma@sinzer.org / 06 – 54 39 73 63).

Download rapport

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, sociaal domein, gemeente nijmegen

Nijmegen transformeert zorg planmatig en meerjarig op basis van mBC's van Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on Mar 20, 2017 3:09:35 PM

>>>>>>PERSBERICHT gekopieerd van Binnenlands Bestuur http://www.binnenlandsbestuur.nl <<<<<<<<<<

Met acht maatschappelijke businesscases gaat de gemeente Nijmegen met allerlei zorgpartners het jeugd- en Wmo-beleid anders aanpakken. Dat levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen bedragen 27 miljoen, opbrengst is 44 miljoen.

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, jeugdzorg, zorg, maatschappelijk rendement, zorg en welzijn

Event Deloitte: Practical insights on non-financial information management on 11th of April in which Sinzer presents it's best practice on Impact Reporting with PGGM

Posted by Marlon van Dijk on Mar 16, 2017 1:12:36 PM

You are cordially invited for the non-financial information (NFI) management workshop, a preface meeting from Deloitte to the GRI Standards Launch Event in Deloitte’s Amsterdam office The Edge. GRI reporters have ambitions to make their NFI disclosures more reliable and to make the process of data collection and reporting more efficient. This hands-on, interactive workshop seeks to empower you with best practices and lessons learned from outstanding GRI reporters. Deloitte organizes this workshop in collaboration with software providers for non-financial data management and reporting.

Agenda

09.30 – 09.40 Welcome and introduction

09.40 – 10.00 Introduction in challenges and opportunities in non-financial data management

10.00 – 10.30 Best Practice on data collection: Manfred Heil, CEO and Daniel Supke, CTO at WeSustain

10.30 – 10.45 Coffee Break

10.45 – 11.15 Best Practice on Collaborative Reporting: Dilyana Ivanova, EMEA Product Marketing Manager and Natalia Kaleta, Solution Architect at Workiva

11.15 – 11.45 Best Practice on Impact Reporting: Gert-Jan Sikking, Senior Advisor Sustainable Investments at PGGM and Marlon van Dijk, Managing Director at Sinzer

11.45 – 12.15 Discussion and summary

12.30 – 13.30 Walking lunch for networking and Q&A’s with reporters and data solution providers.

Practical information

Location: Deloitte Amsterdam (The Edge), Gustav Mahlerlaan 2970

Parking: Please let us know if you would like to reserve a parking space

Lunch & drinks: Included

Language: English

For more information and registration you can send an email to hhindriks@deloitte.nl

In the afternoon starting at 13.30 the GRI Standards Launch event will take place in The Edge. Please be aware that although the event is free separate registration is necessary: event website !

Already curious to know more about our work for PGGM? 

Download case study

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, SDGs, impact management, impactmeting, Social impact management software

Sinzer participates in the Impact Management Project facilitated by Bridges Impact+

Posted by Marlon van Dijk on Mar 2, 2017 1:30:05 PM

The Impact Management Project is a multi-stakeholder effort, supported by a consortium of thoughtful funders including Ford Foundation, DFID, Omidyar Network, Anthos, PGGM, BlackRock, Mars Inc. and PIMCO, facilitated by Bridges Impact+.

The objective of this project is to understand each other’s impact expectations to work together and agree on how best to measure and manage performance. Over 75 partners from different disciplines are currently involved in co-creating the convention, developing norms and positioning measurement approaches.

Sinzer has been asked to partake in this project and will share expertise in sessions about:

  • The impact we expect, based on the information we know (today!)
  • The information we need + how we collect and use it
  • The impact management cycle

Furthermore we have been asked to invite some of our clients from different parts of the value chain (charities, social enterprises, mission-led businesses, corporations, asset owners and investment managers) to partake in the user journey sessions.

Are you a client of Sinzer and interested to join this project? Download more information here (including dates and time slots when these sessions take place) and send them an e-mail.

Yes, I am interested to join this project!

Read More

Topics: Social impact, Social impact management, Social impact measurement, social impact framework, social impact software management solution, impact management, Social impact management software, impact management programme, Social Impact Management Framework

Bijeenkomst over impact meten en managen georganiseerd door Universiteit Maastricht, PGGM en Noaber Foundation

Posted by Marlon van Dijk on Mar 2, 2017 10:57:08 AM

Op donderdag 9 maart 2017 a.s. organiseert Maastricht University i.s.m Noaber Foundation en PGGM een bijeenkomst over impact meting en impact management. Harry Hummels, hoogleraar aan Maastricht University gaat daarbij in de betekenis van het meten van impact voor investeerders en een verkenningen die is verricht voor VitalHealth Software. Paul Baan (voorzitter Noaber Foundation) en Laurens van der Tang (CEO VitalHealth Software) belichten het investerings- en ondernemingsperspectief. Marlon van Dijk van Sinzer gaat nader in op de samenwerking met PGGM en legt uit op welke wijze de vermogensbeheerder in de toekomst impactmetingen zal integreren in haar rapportages. 

De bijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van PGGM en is op persoonlijke uitnodiging. Bent u een impact investeerder en wilt u graag komen? Stuurt u dan een e-mail aan marlon@sinzer.org 

Meer lezen over ons werk voor Impact Investeerders?

Download case study

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, SDGs, impact management, impactmeting, Social impact management software

New partnership in the UK with Make an Impact CIC

Posted by Marlon van Dijk on Mar 2, 2017 10:19:06 AM

 

We are proud to announce a new partnership in the UK with Make an Impact CIC. 

Read More

Topics: social impact software management solution, partnership

Training "Impact & Impactmeting" aan sociaal ondernemers van Social Club Den Haag

Posted by Emma Verheijke on Feb 28, 2017 4:14:49 PM
Sinzer geeft vandaag een training ‘Impact en impactmeten’ in het kader van het accelerator-traject: Social Club Investors Days, van Social Club Den Haag in samenwerking met Fonds 1818 en Rabobank regio Den Haag voor aankomend sociaal ondernemers in Den Haag. Houd www.socialclubdenhaag.nl in de gaten voor meer pitchevents voor sociaal ondernemers.
Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, Social impact management, maatschappelijke impact, social business, impactmeting, maatschappelijke waarde, sociale onderneming

Social Enterprise Café in 's Hertogenbosch

Posted by Marlon van Dijk on Feb 28, 2017 3:53:31 PM

De gemeente ’s-Hertogenbosch en Avans Hogeschool organiseren samen het 2e Social Enterprise Café (SE Café) op 8 maart a.s. Sinzer levert een inhoudelijke bijdrage over het thema impactmeting. Wij nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen. 

Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, Social impact management, maatschappelijke impact, social business, impactmeting, maatschappelijke waarde, sociale onderneming

Opiniestuk NRC "Impactmeting: het vinden van een nieuwe taal"

Posted by Marlon van Dijk on Feb 24, 2017 10:10:41 AM

-3 minuten leestijd-

OPINIE - Bij impactbeleggen kijken beleggers behalve naar het financiële rendement ook naar de positieve impact op maatschappij en milieu. Steeds meer grote pensioenfondsen, verzekeraars en banken doen aan impactbeleggingen of overwegen dit. Een probleem is dat er (nog) geen gestandaardiseerde manieren zijn de impact te beoordelen en te meten.

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, SDGs, impact management, impactmeting

Aanbod impactmeting sociaal ondernemers

Posted by Emma Verheijke on Feb 24, 2017 9:30:39 AM

Als sociaal ondernemer krijg je steeds vaker de vraag wat voor maatschappelijke waarde je creëert. Je klanten willen graag weten wat je nu precies doet, maar ook gemeenten en fondsen willen meer inzicht voordat ze investeren. En niet onbelangrijk: het is voor jezelf prettig om dit inzicht te hebben om jouw maatschappelijke impact verder te vergroten. Maar het antwoord op de vraag ‘Wat is jouw maatschappelijke impact?’ is vaak nog niet zo makkelijk. Daarom biedt Sinzer samen met Social Impact Factory een traject om sociale ondernemingen te helpen hun maatschappelijke impact beter te meten en begrijpen.

Download de brochure

Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, Social impact management, maatschappelijke impact, social impact framework, social business, impactmeting, maatschappelijke waarde, sociale onderneming

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Posts by Topic

see all