Sinzer news

Pleegzorg boven de 18: één jaar verlenging al zeer effectief

Posted by Vincent Belgraver on Jun 12, 2017 1:56:54 PM


De Glind, juni 2017 - Voor pleegjongeren die ook op 18-jarige leeftijd nog een hulpvraag hebben biedt de Jeugdwet de mogelijkheid voor verlengde pleegzorg. Voor het eerst zijn de maatschappelijke kosten en baten daarvan in kaart gebracht in de maatschappelijke Business Case ‘verlengde pleegzorg’. Hieruit blijkt dat pleegzorgverlenging niet alleen allerlei positieve effecten heeft op de jongeren, maar ook resulteert in maatschappelijke kostenbesparingen. Daarmee wordt de investering in de pleegzorgverlenging gemakkelijk ‘terugverdiend’.

Read More

Topics: Social Return on Investment, Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

Tech for good: how much impact is Tunga's impact sourcing creating?  

Posted by Emma Verheijke on May 25, 2017 12:28:39 PM

Last week Amsterdam's Westerpark hosted the annual 'Next Web conference', of which this year's edition featured a special program for 'impact start-ups'. The aim of this program was to shine a spotlight on entrepreneurs and startups that are taking on the world’s most difficult challenges.

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, Social impact measurement, Social Impact Strategy, social impact consultant, Social impact measurement software, social impact consultancy

'Good Finance': a guide to the complex world of social investment

Posted by Emma Verheijke on May 25, 2017 12:11:54 PM

For many social enterprises and charities, navigating the complex world of finding and securing social investment can be quite challenging. The recently launched Good FInance aims to bridge that gap, by improving access to information on social investment for charities and social enterprises. Their objectives are:

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, Social impact measurement, social impact software management solution, Social Impact Strategy, social impact consultant, partnership, Social impact management software, Social impact measurement software, social investment

Sinzer levert bijdrage aan de Social Enterprise Days, ben jij er ook bij?

Posted by Marlon van Dijk on May 11, 2017 9:21:43 AM
 
Tijdens de vierde editie van de Social Enterprise Days komen studenten, professionals, start ups, scale ups, bedrijven, overheden en instellingen samen om elkaar te inspireren op het thema sociaal ondernemerschap. In 2017 is het de eerste keer dat het event op twee plaatsen plaatsvindt: de Sint Janskerk en in de Social Impact Factory Utrecht. Vorig jaar waren er meer dan 550 mensen aanwezig. Dit jaar worden er in totaal meer dan 1000 bezoekers verwacht. 
 
Hoe zien de Social Enterprise Days eruit?
 
Dag 1: Social Impact Factory Utrecht voor start ups, scale ups en investeerders (donderdag 1 juni)
Dag 1 is op deze locatie gericht op social start ups, scale ups en investeerders. Het vindt plaats in een festival achtige sfeer met een hoog tempo. Per sessie heeft een spreker 15 minuten voor een intro, daarna 10 minuten interactie met aanwezigen en vervolgens kun je doorwisselen naar een andere ruimte.
 
Het programma start om 8.30 tot 17.00 uur op de Vredenburg 40 in het voormalige Staffhorstpand en bestaat uit de volgende lounges:
 
 • Investor Lounge (verzorgd door World Startup Factory, Social Enterprise NL en Social Impact Factory)
 • Video lounge Purpose People (met inspirerende portretten van sociaal ondernemers door Kees Klomp)
 • "How to start" Lounge (met lessen van sociaal ondernemers van Kromkommer, Nieuworganiseren.nu, I-did slow fashion, De Koekfabriek en anderen)
 • Finance lounge (met experts van PoweredbyMeaning, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en anderen)
 • "How to grow" Lounge (met bijdragen van Slagkracht, Hogeschool Utrecht en Rembrandt Fusies en Overnames)
 • Legal Lounge (waarbij experts van Bruggink & Van der Velden juridische vragen van sociaal ondernemers beantwoorden)
 • Peer-to-peer talks (door te leren van elkaar)
 • Permanent Future Lab (waar je zelf kunt ervaren wat de impact van nieuwe technologie is op de maatschappij)
Dag 2: Social Impact Factory Utrecht voor het verbinden van start ups, scale ups en grote organisaties (vrijdag 2 juni)
 
Het programma van dag twee bestaat uit de volgende lounges:
 
 • The Voice Lounge (met inspirerende verhalen van o.a. Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Seats2meet en "The voice van sociaal inkopen")
 • Kirkman Lounge (over hoe je als grote organisatie kunt transformeren naar nog meer relevantie voor alle stakeholders)
 • Leadership Lounge (over o.a. Natural Leadership, Generation Next, Purpose Driven Ecosystems met bijdragen van YSE, Slagkracht en PoweredbyMeaning)
 • Gemeente Lounge (met thema's als Op weg naar een Health Impact Bond, Bouwen aan een ecosysteem, Sociaal inkopen en aanbestedingsbeleid, Impactmeten, Social Impact Bonds (met bijdragen van o.a. Gemeente Den Haag, Buzinezzclub en Sinzer)
 • Impact Talk Lounge (met bijdragen van o.a. De Utrechter, Happy Tosti, Yumeko, De Wereldbol, Life Goals en ConsultingKids)
 • SIF Lounge (over Twente move2social, Einstein-project en diverse challenges)
 • Universiteit Utrecht Lounge (met een proeverij van wetenschappers over sociaal ondernemerschap)
 • Video lounge Purpose People (met inspirerende portretten van sociaal ondernemers door Kees Klomp)
 • Permanent Future Lab (waar je zelf kunt ervaren wat de impact van nieuwe technologie is op de maatschappij)
 • Afgesloten door de feestelijke uitreiking van de Social Enterprise Awards.

Wij hopen je te zien vrijdag in de gemeente lounge waar we meer vertellen over het belang, hoe en waarom van impactmeten. Koop je tickets hier!

Ben jij een social enterprise en geinteresseerd in dit onderwerp? Download onze brochure met een aantrekkelijk aanbd voor sociaal ondernemers, dat wij aanbieden in samenwerking met Social Impact Factory. 

Download de brochure

Read More

Topics: Impact measurement, Social impact, Social enterprise, Social impact management, Social impact measurement, impact management

Sinzer supports Europeana Foundation with impact management services and solutions

Posted by Marlon van Dijk on May 11, 2017 9:01:42 AM

Europeana Foundation weaves together thousands of cultural heritage and technology professionals and organisations from across Europa who are all committed to the vision of transforming the world with culture. The Foundation has a network of data partners: over 3,700 institutions and aggregators provide cultural heritage collections for publications on Europeana. In addition, there are many EU-funded projects that contribute to, improve or use the Europeana services. It is Europeana’s job to coordinate activities, connecting projects and people working in the same areas and ensuring that their focus and work is in sync. The Foundation also advocates changes and policies aimed at fostering a strong digital cultural sector for Europe, and develops and maintains the technical infrastructure that underpins this. Part of Europeana’s strategy to promote and support digital cultural heritage, is the launch of three websites which focus on digital cultural heritage of photography, fashion and research.

With the aim of supporting the Foundation’s impact strategy until 2020, a special taskforce within Europeana started developing the Europeana Impact Framework in 2016. This framework consists of five ‘lenses’: 1) Utility 2) Community 3) Education 4) Existence 5) Legacy, each linked to an expected impact:

 • Socially, by contributing to a sense of shared identity across Europe; of connectedness through culture;
 • Economically, by reducing costs for cultural institutions or by enabling new and creative business;
 • Innovatively, by making the network of cultural institutions stronger, more innovative and better equipped to handle challenges of the digital future.

The draft framework has recently been tested on a long-running service “Europeana 1914-1918”, which had the following objectives: 1) to explore the social and cultural impact of this service and 2) to use learnings from the test in order to transform the framework into an impact assessment tool for Europeana and its partners. 

Consultants of Sinzer will critically assess and possibly re-define (parts of) Europeana's current framework, as well as test the Impact Framework by using it to measure the impact of the three websites (photography, fashion and research). Besides fine tuning the impact framework, this test is also geared towards understanding the actual impact delivered through the websites for multiple stakeholders, in order to use these findings to continuously improve and maximize the impact delivered.

Wanna know more about our work?

Contact us

Read More

Topics: Social impact, Social impact management, impact framework, impact management, Social impact management software, Social impact measurement software, Social Impact Management Framework, impact solution, cultural impact

Sinzer en Women Inc. gaan een langdurige samenwerking aan om de maatschappelijke impact van de activiteiten van Women Inc. beter zichtbaar en meetbaar te maken.

Posted by Marlon van Dijk on Apr 23, 2017 5:01:33 PM

Women Inc. is een netwerk van vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. WOMEN Inc. agendeert, verbindt en biedt podium. De focus ligt op twee basisbehoeften: Geld en Gezondheid, omdat blijkt dat vrouwen een fundamenteel slechtere uitgangspositie hebben op deze twee gebieden ten opzichte van mannen. Op beide thema’s Geld en Gezondheid heeft WOMEN Inc. een visie met (output) doelen voor 2025 geformuleerd. Per thema en per doelgroep ontwikkelt WOMEN Inc. interventies en acties waarbij WOMEN Inc. richt zich op zowel de individuele vrouw als het beïnvloeden van haar omgeving waarin zij zich bevindt. Daarnaast is WOMEN Inc. actief in gemeenten door het hele land om kwetsbare vrouwen te bereiken en speelt een verbindende rol tussen verschillende lokale netwerken, instanties en gemeenten met als doel dat alle vrouwen in Nederland optimaal kunnen participeren en bijdragen aan de samenleving.

De vraag die WOMEN Inc. en haar financiers hebben is als volgt: “Hoe kan beter zichtbaar en meetbaar/stuurbaar worden gemaakt op welke manier de huidige (en nieuw te ontwikkelen) interventies en acties van WOMEN Inc. een maatschappelijke impact creëren”.  

Deze maatschappelijke impact bestaat aan de ene kant uit: 1) de veranderingen (outcomes) die worden gecreëerd voor individuele vrouwen in kwetsbare situaties naar een economisch zelfstandig bestaan; en aan de andere kant uit 2) de kansen die worden vergroot voor meisjes van de toekomst. Tezamen zouden de interventies en acties moeten leiden tot een toename van kennis en het activeren van een houding waarmee een gedragsverandering wordt gecreëerd zodat de positie van alle vrouwen in Nederlands wordt verbeterd, nu en voor volgende generaties. WOMEN Inc. streeft er naar dat in 2025 het niet meer uitmaakt voor je kansen of je als jongetje of als meisje wordt geboren.

WOMEN Inc. is met Sinzer een langdurige partnerschap aangegaan waarin we WOMEN Inc. gaan helpen bij het:

 • Definiëren van de maatschappelijke impact per interventie en voor WOMEN Inc. als geheel
 • Het opstellen van monitoringsplannen, en -protocollen, dataverzameling en -analyse en het opstellen van impact rapportages aan financiers
 • Implementatie van impact management software in de organisatie zodat de impact uiteindelijk zelfstandig meetbaar en zichtbaar kan worden gemaakt.

Meer weten over ons werk voor goede doelen?

Contact ons 

Read More

Topics: maatschappelijke impact, impact management

Inspiratiesessie "Van impactmeting tot impact management tot impact maximalisatie!" voor leden van Prisma

Posted by Nelline Boers on Apr 11, 2017 3:47:49 PM

Impact

De vraag die centraal staat bij impactmeting is: welk effect hebben de activiteiten in het leven van de (eind)beneficiant? Vaak wordt er alleen gerapporteerd over het aantal activiteiten die ontplooid worden, de investeringen die hiervoor nodig zijn en soms een aantal outputs: bijvoorbeeld het aantal kinderen dat nu naar school gaat. De volgende vraag is dan tot welke (bedoelde/ onbedoelde/positieve/negatieve) veranderingen (outcomes) dit heeft geleid en hoeveel van deze outcomes toegeschreven kunnen worden aan de activiteiten van de organisatie (impact). 


Werksessie impact meten bij Prisma

Dinsdag 18 april geeft Sinzer voor de leden van de christelijke koepelorganisatie van ontwikkeling- en diaconale organisaties Prisma een werksessie waar wij met de leden kijken hoe zicht op de outcomes van hun werk hen kan helpen bij het verkrijgen van waardevolle stuurinformatie om de impact van de activiteiten te verbeteren. Wij noemen dit impact management. Dit biedt een nieuw perspectief dan alleen het bewijzen van impact en het rapporteren hierover. De leden krijgen tijdens de sessie praktische handvatten aangeboden om hiermee aan de slag te gaan met als doel om uiteindelijk de impact van hun werk te maximaliseren. Besteedt u uw resources op de meest effectieve manier om uw missie c.q. impact te bereiken? 


Agenda

Vragen die aan de orde komen in deze sessie: 

 • Wat is impact?  (Casestudy)
 • Welke indicatoren kunnen behulpzaam zijn?
 • Hoe meet je impact en hoe gebruik je de informatie intern om betere besluiten te maken?
 • Hoe rapporteer je daarover?

Bent u lid van prisma en wilt u graag komen? Stuurt u dan een e-mail aan marlon@sinzer.org voor meer informatie. 

Read More

Topics: maatschappelijke impact, impact management

Free demo: SROI walkthrough

Posted by Marlon van Dijk on Apr 6, 2017 1:42:41 PM

Learn more about the Sinzer software and how to use Social Return on Invesment (SROI) framework by watching this up to date free demo.

Read More

Topics: Social impact, Social Return on Investment, social business case, Social impact management, Social impact measurement, social impact framework, social impact software management solution, sroi, Social impact management software, Social impact measurement software, Social Impact Management Framework, Social value international

Sinzer hosts a session during Social Value Matters 2017 in Istanbul

Posted by Emma Verheijke on Apr 6, 2017 1:22:10 PM

This year's annual Social Value Matters conference - organised by Social Value International - will take place on 10 and 11 April in Istanbul.This year's conference is being held against a backdrop of increasing inequality and global uncertainty. This year's focus is on what needs to happen to amplifying stakeholder voices to inspire change and maximise social value to the point that equality does improve. Sinzer's Emma Verheijke will be present to host a session on how to measure and manage the risks of not involving stakeholders and your social impact is not happening. 

Read More

Topics: Stakeholders, Social impact management, Social Value, Social impact measurement, Social value international

NEF Consulting partners with Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on Apr 6, 2017 9:48:40 AM

We are proud to announce a new partnership in the UK!

Read More

Topics: social impact software management solution, partnership

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

 • Impact measurement news & events 
 • Improvements on our software patform
 • New case studies

Subscribe to Email Updates

Posts by Topic

see all