Sinzer news

Nelline Roest-Boers

Nelline studied International Relations in Groningen and Colombia and is now in her Master Programme International Development Studies at the Wageningen University. Her specialization is “Technology, Communication and Policy”. She also participated in a masterclass Politics and International Development Cooperation at a Dutch NGO, for which she traveled to Uganda to witness the social and economic effects of policy in practice. An internship with Sinzer for her is an ideal opportunity to (learn) to measure these observed effects. In her leisure time Nelline loves to cook for and with friends, while enjoying a good glass of wine. She also loves to drive a boat, ski and hike.
Find me on:

Recent Posts

Sinzer's software solution for impact management receives accreditation from Social Value International again!

Posted by Nelline Roest-Boers on Feb 28, 2018 9:00:00 AM

Social Value International review digital products and software and provide accreditation if there is alignment with the Social Value Principles. We are very happy to announce that Social Value International has recertified our software for the next two years meeting the stringent criteria against the Social Value Principles. They state: "Sinzer, one of Social Value International’s most longstanding members, provides a solution for social impact management that allows organizations to treat social impact management as seriously as financial management".

Read More

Topics: Social impact management, Social Value, Social impact management software, Social impact measurement software, Social value international

Inspiratiesessie "Van impactmeting tot impact management tot impact maximalisatie!" voor leden van Prisma

Posted by Nelline Roest-Boers on Apr 11, 2017 3:47:49 PM

Impact

De vraag die centraal staat bij impactmeting is: welk effect hebben de activiteiten in het leven van de (eind)beneficiant? Vaak wordt er alleen gerapporteerd over het aantal activiteiten die ontplooid worden, de investeringen die hiervoor nodig zijn en soms een aantal outputs: bijvoorbeeld het aantal kinderen dat nu naar school gaat. De volgende vraag is dan tot welke (bedoelde/ onbedoelde/positieve/negatieve) veranderingen (outcomes) dit heeft geleid en hoeveel van deze outcomes toegeschreven kunnen worden aan de activiteiten van de organisatie (impact). 


Werksessie impact meten bij Prisma

Dinsdag 18 april geeft Sinzer voor de leden van de christelijke koepelorganisatie van ontwikkeling- en diaconale organisaties Prisma een werksessie waar wij met de leden kijken hoe zicht op de outcomes van hun werk hen kan helpen bij het verkrijgen van waardevolle stuurinformatie om de impact van de activiteiten te verbeteren. Wij noemen dit impact management. Dit biedt een nieuw perspectief dan alleen het bewijzen van impact en het rapporteren hierover. De leden krijgen tijdens de sessie praktische handvatten aangeboden om hiermee aan de slag te gaan met als doel om uiteindelijk de impact van hun werk te maximaliseren. Besteedt u uw resources op de meest effectieve manier om uw missie c.q. impact te bereiken? 


Agenda

Vragen die aan de orde komen in deze sessie: 

  • Wat is impact?  (Casestudy)
  • Welke indicatoren kunnen behulpzaam zijn?
  • Hoe meet je impact en hoe gebruik je de informatie intern om betere besluiten te maken?
  • Hoe rapporteer je daarover?

Bent u lid van prisma en wilt u graag komen? Stuurt u dan een e-mail aan marlon@sinzer.org voor meer informatie. 

Read More

Topics: maatschappelijke impact, impact management

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all