Sinzer news

Opiniestuk NRC "Impactmeting: het vinden van een nieuwe taal"

Posted by Marlon van Dijk on Feb 24, 2017 10:10:41 AM

Chart_of_UN_Sustainable_Development_Goals-1.png

-3 minuten leestijd-

OPINIE - Bij impactbeleggen kijken beleggers behalve naar het financiële rendement ook naar de positieve impact op maatschappij en milieu. Steeds meer grote pensioenfondsen, verzekeraars en banken doen aan impactbeleggingen of overwegen dit. Een probleem is dat er (nog) geen gestandaardiseerde manieren zijn de impact te beoordelen en te meten.

De wereld verbeteren op een praktische manier
Dat wil niet zeggen dat er niet voldoende initiatieven zijn rondom dit thema. Met de komst van de Sustainable Development Goals zijn de ontwikkelingen rondom impactbeleggen in een stroomversnelling gekomen. Deze 17 doelen, die onder andere gericht zijn op het “uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede”, een “einde aan honger” en “gezondheidszorg voor iedereen” moeten in 2030 bereikt worden en bieden een kapstok voor beleggers en bedrijven voor hun impact-initiatieven.

Niemand is tegen beleggen in deze doelen, alleen hoe weten we of we succesvol bijdragen aan het behalen ervan? Momenteel zijn er bijna 200 targets gekoppeld aan de SDGs, die geschikt zijn om op nationaal niveau data terug te koppelen.

“Niemand is tegen beleggen in de Sustainable Development Goals, alleen hoe weten we of we succesvol bijdragen aan het behalen ervan?”

Maar in hoeverre draagt een impactbelegging bij aan één of meerdere doelen? Daar kan vaak nog geen antwoord op worden gegeven. Het is daarom van belang om de doelen te vertalen naar praktische managementindicatoren voor beleggers en bedrijven.

PGGM als voorbeeld
PGGM heeft de opdracht om tot 2020, € 20 miljard te beleggen in bedrijven en projecten waarmee we – naast een marktconform financieel rendement – willen bijdragen aan een betere wereld. Op basis van de SDGs richten we ons op vier thema’s: klimaat en milieu, water, voedsel en gezondheid.

“PGGM heeft de opdracht om tot 2020 € 20 miljard te beleggen in bedrijven en projecten waarmee we – naast een marktconform financieel rendement – willen bijdragen aan een betere wereld”

Van iedere belegging maken we een inschatting van de maatschappelijke impact: een impact assessment. Op basis hiervan bepalen we of de belegging bij gaat dragen aan één of meerdere thema’s. Vervolgens meten we de impact met behulp van indicatoren om te zien of de belegging daadwerkelijk bijdraagt aan het creëren van maatschappelijke impact. Tot slot gaan de resultaten in een geïntegreerde rapportage naar de klant, deelnemers en andere stakeholders.

Principes voor impactmeting
Naast PGGM hebben onlangs ook andere vermogensfondsen zoals APG, MN en Actiam zich gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan de SDGs. Onder de hoede van de Nederlandsche Bank is met de sector een initiatief gestart om een gezamenlijk impact-raamwerk te ontwikkelen voor beleggingen in de SDGs.

Belangrijk is om de universele principes van impactmeting hierin een rol te laten spelen. Wij onderkennen hierin een paar aandachtspunten:

  1. Intentionaliteit: In hoeverre worden intenties concreet gemaakt en expliciet uitgesproken over de specifieke, maatschappelijke doelen waaraan beleggers willen bijdragen; wat ze wél willen voor hun klanten of pensioendeelnemers, niet alleen wat ze niet willen.
  2. Materialiteit: Als het gaat om impactbeleggingen ligt de focus vaak op positieve impact, maar geeft dit het totale beeld en loopt men hier niet het risico om juist verkeerde management beslissingen te maken? Kortom, hoe worden andere relevante en significante maatschappelijke impacts meegenomen die worden gecreëerd (of vernietigd) door de bedrijven waarin belegd wordt? Is er ook aandacht voor (on)bedoelde negatieve impact die gecreëerd wordt door de bedrijven waar in belegd wordt, en welke strategie wordt aangehouden om deze negatieve impact te verminderen?
  3. Proportionaliteit: Bij de ontwikkeling van impactindicatoren is het van belang dat de tijd die het kost voor het verzamelen van data proportioneel is ten opzichte van de omvang van de belegging.

Maatschappelijke audit
In het beoordelen van impact is daarnaast een rol weggelegd voor bedrijven die audits doen om te controleren of de impact rapportages berusten op betrouwbare data. Een commitment geven aan de SDGs gaat verder dan het plaatsen van de iconen in het jaarverslag of op de visitekaartjes. Het vergt een inspanning van investeerders, multinationals en overheden om ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan het behalen van de 17 VN doelen.

Meer lezen over het werrk van Sinzer voor Impact Investeerders?

Download case study

PGGM-en-SINZER.png

 


 

 

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, SDGs, impact management, impactmeting

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all