Sinzer news

Lees de maatschappelijke Business Case "IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening"

Posted by Vincent Belgraver on Aug 24, 2016 2:33:46 PM
Find me on:

nijmegen.jpg

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

Eén van de recent afgeronde mBC’s richt zich op volwassenen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA), wonend in de regio ‘Rijk van Nijmegen’. Samen met verschillende stakeholders, waaronder zorgketenpartners, is in deze mBC geanalyseerd wat de bredere maatschappelijke effecten zijn van het aanbieden van IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) en (op het IPS-principe gebaseerde) aangepaste trajecten voor mensen met een EPA. Naast de te verwachten effecten voor de doelgroep, hun familieleden en werkgevers, is in kaart gebracht welke investeringen er naar verwachting nodig zijn en welke besparingen er door inzetten van de trajecten potentieel kunnen worden gerealiseerd. Bovendien is inzichtelijk geworden bij welke partijen de baten naar verwachting terecht komen en wordt op hoofdlijnen duidelijk uit welke budgetten de investeringen zouden kunnen komen.

Deze mBC toont aan dat het investeren in en op grotere schaal inzetten van IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met een EPA een interessante beleidskeuze lijkt. Naast de met name positieve effecten die worden verwacht voor de doelgroep, zullen benodigde investeringen zich naar verwachting op den duur vertalen in kostenbesparingen, die primair worden gerealiseerd door minder (intensieve) inzet van professionele zorg en een verwachte afname van de kosten voor uitkeringen.

Het volledige rapport, waarin zowel het proces als alle bevindingen staan beschreven, is te downloaden via onderstaande link. Heeft u vragen over dit rapport of wilt u meer weten over maatschappelijke Business Cases in het algemeen? Neem dan contact op met Emma Verheijke (emma@sinzer.org / 06 – 54 39 73 63) of Vincent Belgraver (vincent@sinzer.org / 06 – 14 84 39 54).

Download gids

 

Topics: Transitie, Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, transformatie, maatschappelijk rendement, sociaal domein

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all