Sinzer news

Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen

Posted by Marlon van Dijk on Mar 30, 2015 2:19:00 PM

Gezinshuizen-Business-Case.jpg

Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op?

Investeren in langdurige opvang in gezinshuizen loont
Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde. Dit toont de maatschappelijke Business Case (mBC) Gezinshuizen geïnitieerd door Gezinspiratieplein, kennisplatform voor en over pleeggezinnen en gezinshuizen. De mBC is uitgevoerd door het nieuwe platform Sinzer, dat software levert en consultancy aanbiedt voor en over het meten van impact. Een maatschappelijke Business Case vergelijkt de economische én maatschappelijke kosten en baten van een organisatie of project, in dit geval het gezinshuis, om op deze manier de waarde er van vast te stellen. Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis helpt kinderen met complexe en meervoudige problematiek bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Het bevordert de kans op het krijgen van werk en een zelfstandige woning en het verbetert ook hun maatschappelijke positie. Maar langdurig ‘inhuisplaatsen’ betekent niet alleen winst voor het kind. Ook voor de financier (vaak de gemeente of verzekeraar) brengt het gezinshuis rendement. Inhuisplaatsen voorkomt investeringen in duurdere vormen van zorg (zoals plaatsing in leefgroepen). Ook voorkomt het criminaliteit en bespaart het op uitkeringen. Als je deze meerwaarde uitdrukt in geld brengt elke in gezinshuizen geïnvesteerde euro uiteindelijk € 1,30 op. Deze maatschappelijke Business Case (mBC) bekrachtigt zo concreet de meerwaarde van gezinshuizen.

Meerwaarde gezinshuizen geconcretiseerd
Om het rendement van langdurig inhuisplaatsen vast te kunnen stellen, zijn alle verwachte economische én maatschappelijke kosten en opbrengsten van gezinshuizen in kaart gebracht. Dit heeft Sinzer gedaan door middel van de Social Return on Investment (SROI) methode. Hiervoor zijn voor de belangrijke stakeholders (de kinderen zelf, het biologisch gezin, de financier, zorgaanbieder, gemeente en verwijzer) de ingeschatte effecten van langdurige opvang in gezinshuizen in beeld gebracht. In deze studie zijn die effecten benoemd, en is aan elk van hen een financiële waarde toegekend. Zo is het mogelijk om het maatschappelijk rendement vast te stellen. De effecten zijn daarvoor zo veel mogelijk geëxpliciteerd. Dit door ze bij meerdere instellingen te inventariseren, een brede groep deskundigen te raadplegen en door referenties uit literatuur. Hiermee is een belangrijk referentiekader opgebouwd, waarmee de effecten van langdurige opvang in gezinshuizen inzichtelijk zijn geworden. Door de opbrengsten met de kosten te vergelijken in deze mBC is de winst van inhuisplaatsen concreet uiteengezet.

Inhuisplaatsen: inhoudelijk én maatschappelijk rendement
De uitkomst van deze mBC laat zien dat op de lange termijn de gemiddelde kosten per geplaatst kind lager zijn dan de opbrengsten. Langdurige opvang in gezinshuizen heeft dus een positief maatschappelijk rendement, ter waarde van € 1,30, oftewel van 30%. Inhuisplaatsen biedt kinderen met complexe en meervoudige problematiek een veilige, stabiele woon- en leefsituatie. Dit zorgt voor een sterk verbeterde maatschappelijke positie voor de rest van hun leven. Dit brengt niet alleen grote winst voor het kind, maar ook voor andere betrokken partijen zoals de financiers, waaronder de gemeente. Zij sparen hierdoor (later in het leven van het kind) investeringen uit. De resultaten van deze mBC onderschrijven zowel de inhoudelijke als maatschappelijke en financiële meerwaarde van gezinshuizen. Kortom: investeren in langdurige inhuisplaatsing loont!

Gezinspiratieplein en Sinzer
Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor en over pleeggezinnen en gezinshuizen. Het Gezinspiratieplein biedt opleidingsmogelijkheden, in de vorm van trainingen, workshops en opleidingen. Ook doet het Gezinspiratieplein onderzoek, ontwikkelt kennisproducten en organiseert bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring.

Sinzer is een software platform voor het meten van impact. Hierdoor kun je betere beslissingen maken, je impact verbeteren en verantwoording afleggen tegenover je stakeholders. Met Sinzer kun je je impact in kaart brengen, op een efficiënte manier data verzamelen en de resultaten analyseren.

www.gezinspiratieplein.nl
www.sinzer.org

Voor meer informatie over de maatschappelijke Business Case kunt u contact opnemen met Annemieke de Vries van Gezinspiratieplein: a.devries@gezinspiratieplein.nl / (0342) 45 90 10. Of met Marlon van Dijk van Sinzer: marlon@sinzer.org / (+31) 631010401.

Benieuwd naar het hele onderzoek? Kijk op www.gezinspiratieplein.nl.

Topics: Maatschappelijke business case

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all