Sinzer news

Event: Maatschappelijke Impact in het Sociale Domein

Posted by Marlon van Dijk on Oct 27, 2016 2:17:18 PM

DSC02518.jpg

Datum: 19 januari 2017

Tijd: 15:00 tot 18:00

Locatie: ‘s Gravenhekje 1a, 1011 TG in Amsterdam

De invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning betekende de start van een grote transformatie in het sociaal domein. Vanaf dat moment werden gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In het kader van ‘meer met minder, dichter bij huis’ zijn gemeenten op zoek gegaan naar manieren om kostenbesparingen gepaard te laten gaan met een verbetering van de kwaliteit van leven. Uitgangspunten zoals ‘op eigen kracht’ en ‘in het eigen netwerk’ staan daarbij centraal. Maar hoe weten we van tevoren of een nieuwe interventie het gewenste resultaat oplevert?

Sinzer werkt samen met verschillende gemeenten om antwoord te geven op die vraag. Wij stellen hiervoor – samen met zorg, en welzijnsorganisaties, sociaal ondernemers en gemeenten - maatschappelijke Business Cases op en voeren maatschappelijke impactmetingen uit. Om de transformatie te bewerkstelligen moet namelijk zorgvuldig worden afgewogen waar bezuinigingen moeten worden vergezeld van investeringen. De transformatie is een combinatie van afbouwen én opbouwen. Op welke onderdelen zet je dan meer of juist minder in?

Samen met een aantal van onze klanten en een inspirerende gastspreker nodigen wij u van harte uit op ons event "Maatschappelijke Impact in het Sociale Domein". Bekijk het programma en meld u snel aan. 

Programma

15:00 Inloop met koffie/thee

15:15 Welkomstwoord (Marlon van Dijk, Managing Director Sinzer)

15:30 Transformatie binnen Zorg & Welzijn in de gemeente Nijmegen

Een korte samenvatting van acht maatschappelijke Business Cases die zijn uitgevoerd door Sinzer in opdracht van gemeente Nijmegen van de volgende interventies:

 1. Intensieve thuisbehandeling Jeugd GGZ
 2. Intensieve thuisbehandeling Jeugdzorg
 3. Individuele Plaatsing & Steun (IPS) voor mensen met een EPA
 4. Maatjes en 1-op1 vrijwilligers projecten
 5. Amalia kinderziekenhuis: 3de lijn zorg
 6. Voorkomen schooluitval
 7. School als vindplaats
 8. GGZ 18+

Tevens wordt in een vraaggesprek met Corina Brekelmans (senior beleidsadviseur gemeente Nijmegen) duidelijk hoe deze aanpak helpt bij het beter inkopen van Zorg en Welzijn.

16:00 Wat is de meerwaarde van veilig kunnen spelen op Kanaleneiland?

Een presentatie van een maatschappelijke impactmeting onder bezoekers (zowel ouders als kinderen woonachtig op Kanaleneiland) van speelplek Anansi, inclusief een vertaalslag hiervan hoe preventie kan leiden tot toekomstige kostenbesparingen.

Theo den Hertog, directeur Stichting Doenja Dienstverlenening legt uit waarom inzet op preventie loont. Vincent Belgraver (Sinzer) presenteert de resultaten van het onderzoek waarin de effecten van Anansi op probleemgedrag en opvoedvaardigheden getoond worden. 

16:30 Social Impact Factory: inkopen bij sociaal ondernemers

De Social Impact Factory heeft een online marktplaats ontwikkeld waar sociaal ondernemers hun aanbod kunnen plaatsen en organisaties sociaal kunnen inkopen en/of hun social return kunnen invullen. Om inzichtelijk te maken welke impact er middels sociaal inkopen via de Social Impact Market wordt gemaakt, zijn de Social Impact Factory, de gemeente Utrecht en Sinzer afgelopen najaar gestart met het ontwikkelen van een impact template speciaal voor sociaal ondernemers. Dit template, ontwikkeld samen met sociaal ondernemers (o.a. Specialisterren, I-did Slow Fashion, Taal doet meer en De Wending) meet de impact die de ondernemers hebben op de domeinen: arbeidsparticipatie, sociale inclusie en duurzaamheid. Uiteindelijk doel is dat zo inzichtelijk wordt op welke manier maatschappelijke impact wordt gemaakt door inkoop bij sociaal ondernemers 

Kim Kiszelnik (Social Impact Factory) presenteert de Social Impact Market en op welke manier sociaal inkopen de gemeente Utrecht helpt bij het maken van maatschappelijke impact. Emma Verheijke (Sinzer) legt uit hoe de sociaal ondernemers hun impact meten met behulp van Sinzer.

17:00 Gezinshuizen: wat levert de investering in een veilig thuis voor uithuisgeplaatste kinderen op?

Gezinshuizen bieden een veilig thuis voor uithuisgeplaatste kinderen. Sinzer heeft samen met Gezinspiratieplein en vier zorginstellingen (Spirit, Gezinshuis.com, Rudolphstichting en Ambiq) een template ontwikkeld waarmee zorginstellingen die gezinshuizen aanbieden de maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk maken en daarover rapporteren aan gemeenten. Dit biedt niet alleen inzicht voor de financier, maar ook voor de gezinshuisouders zelf: wat werkt er wel of kan beter en hoe kan men van elkaar leren.

Gerard Besten, bestuurder van Gezinshuis.com, vertelt over de implementatie van dit template bij 30 gezinshuizen die onder zijn organisatie vallen. Marlon van Dijk (Sinzer) presenteert hoe Sinzer ingezet kan worden om data te verzamelen, te vergelijken, te aggregeren en hoe hierover te rapporteren.

17:30 Social Impact Bonds: een goed instrument?

 Een Social Impact Bond (SIB) is een financiële constructie waarbij private partijen investeren in de aanpak van een maatschappelijk probleem. De investeringen worden door de overheid terugbetaald, inclusief een eventueel rendement. Alle partijen committeren zich dus aan positieve (financiële) resultaten van de aanpak. Dat is goed nieuws, maar er zitten wel risico’s aan… Leidt het wel echt tot besparingen en het oplossen van het probleem?

Peter Scholten, auteur van het boek: “Social Impact Bonds… van fenomeen naar praktijk”, geeft een heldere uitleg dit instrument, inclusief de risico’s en alternatieven.

18:00 Afsluiting en borrel

Ben u een wethouder en heeft u verantwoording af te leggen richting de gemeenteraad? Of werkt u als (senior) beleidsadviseur op de afdeling Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen, Onderwijs of Sport en bent u bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid? Wij nodigen u van harte uit op deze middag om u vanuit de inhoud te inspireren en praktische handvatten te bieden waarmee u vervolgens aan de slag kunt gaan. Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden. Tot de 19de!

Aanmelden

Topics: gemeente, overheid, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, aanbestedingen, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde, sociaal inkopen

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

 • Impact measurement news & events 
 • Improvements on our software patform
 • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all