Sinzer news

Platform 31 en Sinzer helpen bewonersinitiatieven met het opstellen van maatschappelijke Business Cases

Posted by Marlon van Dijk on Nov 11, 2016 4:12:51 PM

Platform31.png

Gemeenten willen dat bewonersinitiatieven financieel toekomstbestendig worden. Helaas blijkt de invulling daarvan nog niet zo vanzelfsprekend: regelmatig komen bewonersinitiatieven na de opstartfase tot stilstand. Een doorn in het oog voor gemeenten. Zeker als zij fors hebben geïnvesteerd in de opstartfase. Hoe kunnen bewonersinitiatieven na de opstartfase minder afhankelijk worden van gemeentelijke subsidies en juist financieel zelfstandiger worden? En hoe zorg je er voor dat bewonersinitiatieven ook daadwerkelijk een maatschappelijke impact hebben. 

In de praktijk blijkt het een hele puzzel om tot een duurzame businesscase te komen. Steeds vaker werken bewonersinitiatieven in opdracht van gemeenten of maatschappelijke organisaties of grijpen ze andere financieringsbronnen aan, zoals vermogensfondsen, crowdfunding of partnerschappen met organisaties. Voor deze financiers is het belangrijk om te weten wat de maatschappelijke meerwaarde is van bewonersinitiatieven.

Platform31 organiseert daarom drie werkateliers waar experts en ervaringsdeskundigen inzicht bieden. In drie sessies reiken zij instrumenten aan waarmee de maatschappelijke waarde van een burgerinitiatief in kaart kan worden gebracht en lichten ze verschillende methoden en financieringsvormen toe die kunnen leiden tot een duurzame businesscase.

Het totale traject bestaat uit drie themabijeenkomsten;

  • Themabijeenkomst 1: Maatschappelijke businesscase & maatschappelijke waarde;
  • Themabijeenkomst 2: Maatschappelijk waarde & maatschappelijke inkoop gemeente;
  • Themabijeenkomst 3: Nieuwe financieringsvormen tussen gemeente en bewonersinitiatief.

Marlon van Dijk van Sinzer zet haar experise op themabijeenkomst 1 om bewonersinitiatieven uit vijf gemeenten (Utrecht, Delft, Vlissingen, Venlo en Bergen op Zoom) en ambtenaren te helpen bij het opstellen van maatschappelijke business cases en maatschappelijke waarde. 

 Zelf aan de slag gaan met het opstellen van een maatschappelijke Business Case? Download onze gids.

Download gids

 

Topics: Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all