Sinzer news

Sinzer en Gemeente Nijmegen organiseren break-out sessie tijdens congres ‘De Social Enterprise als Businesspartner van de Gemeente’

Posted by Vincent Belgraver on Aug 25, 2016 3:50:32 PM
Find me on:

Op 22 september organiseert Social Enterprise NL in samenwerking met de Gemeente Rotterdam het congres ‘De Social Enterprise als businesspartner van de gemeente’. Beleidsmakers en sociaal ondernemers komen daar bij elkaar om te spreken over de (steeds actievere) samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de vraag hoe deze samenwerking zo goed mogelijk vorm kan worden gegeven en wat daarvoor nodig is.

Waar gemeenten en sociale ondernemingen gaan samenwerken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, rijst vaak een aantal vragen: welke impact wordt er gerealiseerd en hoe kan deze worden gemeten? Leidt het tot kostenbesparingen voor de gemeente, en zo ja: hoe groot zijn die? Hoe moet er worden omgegaan met besparingen die worden gerealiseerd binnen een ander domein? En welke investeringen zijn er nodig om de beoogde besparingen te realiseren? Een maatschappelijke Business Case (mBC) helpt sociale ondernemingen en gemeenten om de impact in kaart te brengen.

Sinzer organiseert samen met de Gemeente Nijmegen een hands-on break-out sessie waarin deelnemers concreet aan de slag gaan met de methode aan de hand van een actuele casus op het gebied van arbeidsparticipatie. Er worden concrete handvatten gegeven om zelf een mBC te kunnen optuigen en beoordelen.

Meer informatie over het congres is te vinden op de website van Social Enterprise NL: http://gemeentecongres.social-enterprise.nl. Wilt u nu al meer weten over de ‘ins en outs’ van een maatschappelijke Business Case? Neem dan gerust contact op met Emma Verheijke (emma@sinzer.org / 06-54397363). 

Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden van een van de maatschappelijke Business Cases die wij in opdracht van Gemeente Nijmegen hebben uitgevoerd.

Download gids

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all