Sinzer news

Rapport Effectenanalyse: "De route naar kwaliteitszorg voor iedereen" overhandigd aan HKH Koningin Maxima

Posted by Marlon van Dijk on Oct 12, 2017 4:01:28 PM

In 2012 heeft Women Inc. het initiatief genomen om een interdisciplinaire samenwerking op te starten, de Alliantie Gender & Gezondheid, met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van deze alliantie was om door meer aandacht voor genderaspecten de kwaliteit van zorg te verbeteren en voor iedereen gezondheidswinst te behalen. Een voorbeeld: hartinfarcten worden bij vrouwen minder goed herkend dan bij mannen, simpelweg omdat er in de medische wetenschap nog veel onwetendheid over het vrouwenlichaam is. Het issue stond nergens hoog op de agenda. Individuele medische professionals vroegen er binnen hun eigen vakgebied vurig aandacht voor, maar het was geen onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. Dat is het nu wel!

Read More

Topics: maatschappeijke impact, evaluatie

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all