Sinzer news

Lees de maatschappelijke Business Case 'Voorkomen Schoolverzuim'

Posted by Vincent Belgraver on Sep 29, 2016 12:20:47 PM

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en/of tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, sociaal domein, gemeente nijmegen

Sinzer presenteert mBC "IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met Ernstig Psychische Aandoening"

Posted by Vincent Belgraver on Jun 9, 2016 12:09:31 PM

Presentatie Maatschappelijke Business Case (mBC) 'IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen (18+) met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA)'

 

Op donderdag 26 mei 2016 heeft Sinzer de maatschappelijke Business Case (mBC) 'IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen (18+) met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA)' opgeleverd. Deze mBC is in de afgelopen drie maanden ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nijmegen in samenwerking met belangrijke stakeholders, waaronder verschillende zorgketenpartners uit de regio. In deze mBC is geanalyseerd wat de bredere maatschappelijke effecten zijn van het aanbieden van IPS-trajecten en (op het IPS-principe gebaseerde) aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA). Daarbij is, naast de verwachte kostenbesparingen en de benodigde investeringen, uitvoerig aandacht besteed aan de te verwachten effecten voor de doelgroep, evenals andere stakeholders zoals familieleden, vrienden en werkgevers. Op de dag van oplevering was Sinzer aanwezig bij het Regionale Werkatelier Psychische Kwetsbaarheid dat plaatsvond in Wijkcentrum Dukenburg te Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst, waar verschillende professionals en onderzoekers spraken over de inzet IPS-trajecten, zijn de belangrijkste bevindingen van de mBC gepresenteerd.  

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, gemeentelijke aanbesteding, maatschappelijke impact, maatschappelijk rendement

Praktijkmiddag: maatschappelijk aanbesteden. Kom je ook?

Posted by Marlon van Dijk on Jun 6, 2016 11:42:37 AM


Read More

Topics: Social Return on Investment, MKBA, Outcome-sturing, mbc, Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, overheid, aanbestedingen, outcomes, social return, maatschappelijke impact, transformatie, sroi, decentralisatie, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement

Uitnodiging Gemeente Nijmegen: Werkconferentie Transformatiekansen in de keten

Posted by Marlon van Dijk on Oct 16, 2015 11:53:00 AM

Door Gemeente Nijmegen:

Read More

Topics: Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, sroi, jeugdzorg, zorg, decentralisatie

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all