Sinzer news

Sinzer supports Europeana Foundation with impact management services and solutions

Posted by Marlon van Dijk on May 11, 2017 9:01:42 AM

Europeana Foundation weaves together thousands of cultural heritage and technology professionals and organisations from across Europa who are all committed to the vision of transforming the world with culture. The Foundation has a network of data partners: over 3,700 institutions and aggregators provide cultural heritage collections for publications on Europeana. In addition, there are many EU-funded projects that contribute to, improve or use the Europeana services. It is Europeana’s job to coordinate activities, connecting projects and people working in the same areas and ensuring that their focus and work is in sync. The Foundation also advocates changes and policies aimed at fostering a strong digital cultural sector for Europe, and develops and maintains the technical infrastructure that underpins this. Part of Europeana’s strategy to promote and support digital cultural heritage, is the launch of three websites which focus on digital cultural heritage of photography, fashion and research.

With the aim of supporting the Foundation’s impact strategy until 2020, a special taskforce within Europeana started developing the Europeana Impact Framework in 2016. This framework consists of five ‘lenses’: 1) Utility 2) Community 3) Education 4) Existence 5) Legacy, each linked to an expected impact:

 • Socially, by contributing to a sense of shared identity across Europe; of connectedness through culture;
 • Economically, by reducing costs for cultural institutions or by enabling new and creative business;
 • Innovatively, by making the network of cultural institutions stronger, more innovative and better equipped to handle challenges of the digital future.

The draft framework has recently been tested on a long-running service “Europeana 1914-1918”, which had the following objectives: 1) to explore the social and cultural impact of this service and 2) to use learnings from the test in order to transform the framework into an impact assessment tool for Europeana and its partners. 

Consultants of Sinzer will critically assess and possibly re-define (parts of) Europeana's current framework, as well as test the Impact Framework by using it to measure the impact of the three websites (photography, fashion and research). Besides fine tuning the impact framework, this test is also geared towards understanding the actual impact delivered through the websites for multiple stakeholders, in order to use these findings to continuously improve and maximize the impact delivered.

Wanna know more about our work?

Contact us

Read More

Topics: Social impact, Social impact management, impact framework, impact management, Social impact management software, Social impact measurement software, Social Impact Management Framework, impact solution, cultural impact

Sinzer en Women Inc. gaan een langdurige samenwerking aan om de maatschappelijke impact van de activiteiten van Women Inc. beter zichtbaar en meetbaar te maken.

Posted by Marlon van Dijk on Apr 23, 2017 5:01:33 PM

Women Inc. is een netwerk van vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. WOMEN Inc. agendeert, verbindt en biedt podium. De focus ligt op twee basisbehoeften: Geld en Gezondheid, omdat blijkt dat vrouwen een fundamenteel slechtere uitgangspositie hebben op deze twee gebieden ten opzichte van mannen. Op beide thema’s Geld en Gezondheid heeft WOMEN Inc. een visie met (output) doelen voor 2025 geformuleerd. Per thema en per doelgroep ontwikkelt WOMEN Inc. interventies en acties waarbij WOMEN Inc. richt zich op zowel de individuele vrouw als het beïnvloeden van haar omgeving waarin zij zich bevindt. Daarnaast is WOMEN Inc. actief in gemeenten door het hele land om kwetsbare vrouwen te bereiken en speelt een verbindende rol tussen verschillende lokale netwerken, instanties en gemeenten met als doel dat alle vrouwen in Nederland optimaal kunnen participeren en bijdragen aan de samenleving.

De vraag die WOMEN Inc. en haar financiers hebben is als volgt: “Hoe kan beter zichtbaar en meetbaar/stuurbaar worden gemaakt op welke manier de huidige (en nieuw te ontwikkelen) interventies en acties van WOMEN Inc. een maatschappelijke impact creëren”.  

Deze maatschappelijke impact bestaat aan de ene kant uit: 1) de veranderingen (outcomes) die worden gecreëerd voor individuele vrouwen in kwetsbare situaties naar een economisch zelfstandig bestaan; en aan de andere kant uit 2) de kansen die worden vergroot voor meisjes van de toekomst. Tezamen zouden de interventies en acties moeten leiden tot een toename van kennis en het activeren van een houding waarmee een gedragsverandering wordt gecreëerd zodat de positie van alle vrouwen in Nederlands wordt verbeterd, nu en voor volgende generaties. WOMEN Inc. streeft er naar dat in 2025 het niet meer uitmaakt voor je kansen of je als jongetje of als meisje wordt geboren.

WOMEN Inc. is met Sinzer een langdurige partnerschap aangegaan waarin we WOMEN Inc. gaan helpen bij het:

 • Definiëren van de maatschappelijke impact per interventie en voor WOMEN Inc. als geheel
 • Het opstellen van monitoringsplannen, en -protocollen, dataverzameling en -analyse en het opstellen van impact rapportages aan financiers
 • Implementatie van impact management software in de organisatie zodat de impact uiteindelijk zelfstandig meetbaar en zichtbaar kan worden gemaakt.

Meer weten over ons werk voor goede doelen?

Contact ons 

Read More

Topics: maatschappelijke impact, impact management

Inspiratiesessie "Van impactmeting tot impact management tot impact maximalisatie!" voor leden van Prisma

Posted by Nelline Roest-Boers on Apr 11, 2017 3:47:49 PM

Impact

De vraag die centraal staat bij impactmeting is: welk effect hebben de activiteiten in het leven van de (eind)beneficiant? Vaak wordt er alleen gerapporteerd over het aantal activiteiten die ontplooid worden, de investeringen die hiervoor nodig zijn en soms een aantal outputs: bijvoorbeeld het aantal kinderen dat nu naar school gaat. De volgende vraag is dan tot welke (bedoelde/ onbedoelde/positieve/negatieve) veranderingen (outcomes) dit heeft geleid en hoeveel van deze outcomes toegeschreven kunnen worden aan de activiteiten van de organisatie (impact). 


Werksessie impact meten bij Prisma

Dinsdag 18 april geeft Sinzer voor de leden van de christelijke koepelorganisatie van ontwikkeling- en diaconale organisaties Prisma een werksessie waar wij met de leden kijken hoe zicht op de outcomes van hun werk hen kan helpen bij het verkrijgen van waardevolle stuurinformatie om de impact van de activiteiten te verbeteren. Wij noemen dit impact management. Dit biedt een nieuw perspectief dan alleen het bewijzen van impact en het rapporteren hierover. De leden krijgen tijdens de sessie praktische handvatten aangeboden om hiermee aan de slag te gaan met als doel om uiteindelijk de impact van hun werk te maximaliseren. Besteedt u uw resources op de meest effectieve manier om uw missie c.q. impact te bereiken? 


Agenda

Vragen die aan de orde komen in deze sessie: 

 • Wat is impact?  (Casestudy)
 • Welke indicatoren kunnen behulpzaam zijn?
 • Hoe meet je impact en hoe gebruik je de informatie intern om betere besluiten te maken?
 • Hoe rapporteer je daarover?

Bent u lid van prisma en wilt u graag komen? Stuurt u dan een e-mail aan marlon@sinzer.org voor meer informatie. 

Read More

Topics: maatschappelijke impact, impact management

Change Club Event 28 maart 2017: Impact ondernemingen & bewust ondernemen

Posted by Marlon van Dijk on Mar 28, 2017 2:41:08 PM

Dinsdag 28 maart is het zover en vindt het eerste Change Club event van dit jaar plaats! Nieuwe introducees die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap zijn welkom vanaf 14:00 uur. Arjen Pels Rijcken informeert hun over de missie en doelen van de Change Club. Vanaf 15:15 uur ben je als Member welkom, vanaf 15:30 uur hebben wij inspirerende sprekers op het programma staan en doen verschillende pitchers hun verhaal. Natuurlijk is er weer een korte update vanuit de deelgebieden. We sluiten het event af met een gezellige borrel, kortom een event waar we je graag op verwelkomen!

De sprekers tijdens het event zijn:

Marlon van Dijk, managing director Sinzer (www.sinzer.org/nl)
Marlon neemt ons mee in de wereld van impactmetingen en impact ondernemingen. Hoe ziet het landschap van Corporate Social Responsibility eruit, dat van Social Enterprises en andere impact ondernemingen. Ze zal een breed overzicht schetsen vanuit diverse cases, zowel in Nederland als vanuit het buitenland.

Jan Pool, eigenaar van o.a. Staff Support BV (www.staff.nl)
Jan is Member van de Change Club en noemt zichzelf Visionair Manifesteerder. Jan heeft de afgelopen jaren een flinke transitie doorgemaakt, zowel privé als zakelijk. Jan gaat het over bewust ondernemen hebben en ondernemen vanuit bezieling. Hij gaat meer vertellen over ondernemingen als middel voor een betere wereld. Met nadrukkelijk profit for purpose. Hij zal ons uitdagen. Is er ruimte voor een Change Club 2.0?…

De locatie van het Change Club Event is inmiddels bevestigd: het kantoor van Byte van Change Club Member Gruus Van Woerkom in Amsterdam.

Datum: Dinsdag 28 maart 2017
Inloop introducees: 14.00 uur
Inloop Members: 15.15 uur
Aanvang programma: 15.30 uur
Einde: 19.00 uur
Locatie: Byte, Watertorenplein 4-A, 1051 PA Amsterdam

Neem je een introducee mee? Stuur dan een e-mail naar contact@changeclub.nl.

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, impact measurement software, Impact ambition, impact management, impactmeting, Social impact management software

Event Deloitte: Practical insights on non-financial information management on 11th of April in which Sinzer presents it's best practice on Impact Reporting with PGGM

Posted by Marlon van Dijk on Mar 16, 2017 1:12:36 PM

You are cordially invited for the non-financial information (NFI) management workshop, a preface meeting from Deloitte to the GRI Standards Launch Event in Deloitte’s Amsterdam office The Edge. GRI reporters have ambitions to make their NFI disclosures more reliable and to make the process of data collection and reporting more efficient. This hands-on, interactive workshop seeks to empower you with best practices and lessons learned from outstanding GRI reporters. Deloitte organizes this workshop in collaboration with software providers for non-financial data management and reporting.

Agenda

09.30 – 09.40 Welcome and introduction

09.40 – 10.00 Introduction in challenges and opportunities in non-financial data management

10.00 – 10.30 Best Practice on data collection: Manfred Heil, CEO and Daniel Supke, CTO at WeSustain

10.30 – 10.45 Coffee Break

10.45 – 11.15 Best Practice on Collaborative Reporting: Dilyana Ivanova, EMEA Product Marketing Manager and Natalia Kaleta, Solution Architect at Workiva

11.15 – 11.45 Best Practice on Impact Reporting: Gert-Jan Sikking, Senior Advisor Sustainable Investments at PGGM and Marlon van Dijk, Managing Director at Sinzer

11.45 – 12.15 Discussion and summary

12.30 – 13.30 Walking lunch for networking and Q&A’s with reporters and data solution providers.

Practical information

Location: Deloitte Amsterdam (The Edge), Gustav Mahlerlaan 2970

Parking: Please let us know if you would like to reserve a parking space

Lunch & drinks: Included

Language: English

For more information and registration you can send an email to hhindriks@deloitte.nl

In the afternoon starting at 13.30 the GRI Standards Launch event will take place in The Edge. Please be aware that although the event is free separate registration is necessary: event website !

Already curious to know more about our work for PGGM? 

Download case study

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, SDGs, impact management, impactmeting, Social impact management software

Sinzer participates in the Impact Management Project facilitated by Bridges Impact+

Posted by Marlon van Dijk on Mar 2, 2017 1:30:05 PM

The Impact Management Project is a multi-stakeholder effort, supported by a consortium of thoughtful funders including Ford Foundation, DFID, Omidyar Network, Anthos, PGGM, BlackRock, Mars Inc. and PIMCO, facilitated by Bridges Impact+.

The objective of this project is to understand each other’s impact expectations to work together and agree on how best to measure and manage performance. Over 75 partners from different disciplines are currently involved in co-creating the convention, developing norms and positioning measurement approaches.

Sinzer has been asked to partake in this project and will share expertise in sessions about:

 • The impact we expect, based on the information we know (today!)
 • The information we need + how we collect and use it
 • The impact management cycle

Furthermore we have been asked to invite some of our clients from different parts of the value chain (charities, social enterprises, mission-led businesses, corporations, asset owners and investment managers) to partake in the user journey sessions.

Are you a client of Sinzer and interested to join this project? Download more information here (including dates and time slots when these sessions take place) and send them an e-mail.

Yes, I am interested to join this project!

Read More

Topics: Social impact, Social impact management, Social impact measurement, social impact framework, social impact software management solution, impact management, Social impact management software, impact management programme, Social Impact Management Framework

Bijeenkomst over impact meten en managen georganiseerd door Universiteit Maastricht, PGGM en Noaber Foundation

Posted by Marlon van Dijk on Mar 2, 2017 10:57:08 AM

Op donderdag 9 maart 2017 a.s. organiseert Maastricht University i.s.m Noaber Foundation en PGGM een bijeenkomst over impact meting en impact management. Harry Hummels, hoogleraar aan Maastricht University gaat daarbij in de betekenis van het meten van impact voor investeerders en een verkenningen die is verricht voor VitalHealth Software. Paul Baan (voorzitter Noaber Foundation) en Laurens van der Tang (CEO VitalHealth Software) belichten het investerings- en ondernemingsperspectief. Marlon van Dijk van Sinzer gaat nader in op de samenwerking met PGGM en legt uit op welke wijze de vermogensbeheerder in de toekomst impactmetingen zal integreren in haar rapportages. 

De bijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van PGGM en is op persoonlijke uitnodiging. Bent u een impact investeerder en wilt u graag komen? Stuurt u dan een e-mail aan marlon@sinzer.org 

Meer lezen over ons werk voor Impact Investeerders?

Download case study

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, SDGs, impact management, impactmeting, Social impact management software

Opiniestuk NRC "Impactmeting: het vinden van een nieuwe taal"

Posted by Marlon van Dijk on Feb 24, 2017 10:10:41 AM

-3 minuten leestijd-

OPINIE - Bij impactbeleggen kijken beleggers behalve naar het financiële rendement ook naar de positieve impact op maatschappij en milieu. Steeds meer grote pensioenfondsen, verzekeraars en banken doen aan impactbeleggingen of overwegen dit. Een probleem is dat er (nog) geen gestandaardiseerde manieren zijn de impact te beoordelen en te meten.

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Social impact management, SDGs, impact management, impactmeting

Sinzer approved provider for Impact Management Programme

Posted by Emma Verheijke on Jan 30, 2017 10:25:25 PM

 

 

Access - the Foundation for Social Investment - recently launched its Impact Management Programme for two years together with partners such as NPC, Impetus-PEF, Social Enterprise UK, Social Investment Business, Young Foundation and Social Value UK.

The Impact Management Programme aims to build the capacity of charities and social enterprises in the UK to manage their impact.The aims is to build the capacity of charities and social enterprises to manage their impact. This will help them increase their social impact and diversify their income.This exciting new programme will be co-designed by the sector to ensure it is user-friendly and reflects the needs in the sector. It will include training, grant-funding, peer to peer support and expert advice.

There are two strands to the pgramme, depending on the stage of impact management: 1) Pathway strand and 2) Growht Strand. Throught the programme, ventures can apply for grants that they can use for support for their social impact management. For the delivery of this support they can choose from a list of approved expert providers.

The Impact Management Programme has approved the first set of support providers to work with charities and social enterprises applying for impact management grants under the Growth strand

We are very please to announce that Sinzer is one of these approved providers!

Are you a charity or social enterprise in the UK and do you wish to get involved and start to use Sinzer as your social impact management solution? Contact us for more information.

Contact us

Read More

Topics: Social impact, Social impact management, Social impact measurement, social impact framework, social impact software management solution, impact management, Social impact management software, impact management programme, Social Impact Management Framework

The Social Stock Exchange roadshow in Amsterdam @ the Sinzer HQ on the 7th of December

Posted by Marlon van Dijk on Nov 24, 2016 4:47:57 PM

The Social Stock Exchange (SSX) provides access to the world’s first regulated exchange dedicated to businesses and investors seeking to achieve a positive social and environmental impact through their activities.

Read More

Topics: Impact measurement, Social impact, Social enterprise, Social impact management, Social impact measurement, impact management, Social impact management software, social stock exchange, impact reporting

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

 • Impact measurement news & events 
 • Improvements on our software patform
 • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all