Sinzer news

Sinzer op Congres Inclusie van het Jonge Kind

Posted by Emma Verheijke on Dec 11, 2017 3:29:35 PM

Op 18 april vindt het congres Inclusie van het Jonge Kind plaats. In het licht van de opbouw passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen staan op dit congres de volgende vragen centraal: waar staan we nu, wat levert het op en hoe gaan we verder? Sinzer draagt bij aan deze discussie via een sessie over de maatschappelijke Business Case Vroeginterventie en Vindplaatsgericht werken, opgesteld in opdracht van Gemeente Nijmegen. 

Read More

Topics: Transitie, jeugdzorg, Passend onderwijs, Vroeginterventie, Vroegsignalering, Preventie

Lees de maatschappelijke Business Case "IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening"

Posted by Vincent Belgraver on Aug 24, 2016 2:33:46 PM
Read More

Topics: Transitie, Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, transformatie, maatschappelijk rendement, sociaal domein

Praktijkmiddag: maatschappelijk aanbesteden. Kom je ook?

Posted by Marlon van Dijk on Jun 6, 2016 11:42:37 AM


Read More

Topics: Social Return on Investment, MKBA, Outcome-sturing, mbc, Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, overheid, aanbestedingen, outcomes, social return, maatschappelijke impact, transformatie, sroi, decentralisatie, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement

Uitnodiging Gemeente Nijmegen: Werkconferentie Transformatiekansen in de keten

Posted by Marlon van Dijk on Oct 16, 2015 11:53:00 AM

Door Gemeente Nijmegen:

Read More

Topics: Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, sroi, jeugdzorg, zorg, decentralisatie

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all