Sinzer Blog

Combining Sustainable Development Goals with IRIS and GRI for a better world

Posted by Bashir Khoshiwal on 8 May 2017

Read More

Topics: Blog, impact metrics, SDGs, IRIS, framework, sustainability, sustainable development goals

The Kent Impact Model: measuring impact for a Consortium of UK charities

Posted by Emma Verheijke on 2 February 2017

During the Social Value Members Exchange 2016 in Birmingham last November, Aleron and Sinzer jointly presented the Kent Impact Model (KIM), an impact framework developed on the Sinzer software platform to help a Consortium of 20 charities in Kent delivering services to the elderly, measure and manage the impact of their work.

Read More

Topics: Social impact management, Social impact measurement, social impact framework, Social impact management software, Social impact measurement software, Benchmarking, Social Impact Management Framework, Aggregation

Maatschappelijke Business Case Maatjesprojecten: 'gekanteld' werken in het sociaal domein

Posted by Vincent Belgraver on 18 November 2016

Gekanteld werken

‘Kantelen’ en ‘gekanteld werken’ zijn veelgehoorde termen wanneer er wordt gesproken over de transformatie van het sociaal domein. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) omschrijft kantelen als ‘het in gesprek gaan met de burger om, uitgaande van de eigen mogelijkheden, te komen tot ondersteuning die bijdraagt aan het kunnen blijven ‘meedoen’ in de samenleving.’ 

Read More

Topics: mbc, Transitie, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, sociaal domein, maatjesprojecten

A Template for Inclusive Businesses – Facilitates impact measurement and comparison of different IB’S

Posted by Nelline Roest-Boers on 25 October 2016

Inclusive Businesses have been part of the ‘development toolkit’ for more than a decade now. The term Inclusive Business (IB) was coined by the World Business Council for Sustainable Development in 2005, which defined IB’s as “a private sector approach to providing goods, services, and livelihoods on a commercially viable basis, either at scale or scalable, to people at the base of the pyramid by making them part of the value chain of companies’ core business as suppliers, distributors, retailers, or customers”.

Read More

Topics: Impact measurement, Social impact, inclusive business, template, inclusive businesses, bottom of the pyramid, base of the pyramid

Let's Go Social event: a recap

Posted by Marlon van Dijk on 7 October 2016

After the successful launch of Sinzer two years ago, we felt it was time to celebrate our successes as well as share some of our clients’ best practices. We therefore organised our event “Let’s Go Social” which took place the 15th of September. Around 120 people from a wide range of organisations attended the event to celebrate Sinzer’s 2nd anniversary with us.

Read More

Topics: Social impact, Social change, Social accounting, Social Value

Samenwerking sociaal onderneming en gemeente? Maak een maatschappelijke Business Case

Posted by Emma Verheijke on 27 September 2016

Waar gemeenten en sociale ondernemingen gaan samenwerken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, rijst vaak een aantal vragen: welke impact wordt er gerealiseerd en hoe wordt deze gemeten? Leidt het tot kostenbesparingen voor de gemeente en hoe groot zijn die? Hoe om te gaan met besparingen die worden gerealiseerd binnen een ander domein? En welke investeringen zijn er nodig om dit te bereiken? Een maatschappelijke Business Case (mBC) helpt sociale ondernemingen en gemeenten om de impact in kaart te brengen en antwoord te krijgen op de genoemde vragen. Maar waar moet je op letten bij het maken en gebruiken van zo’n mBC?

Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, mbc, Maatschappelijke business case, gemeente, gemeentelijke aanbesteding, maatschappelijke impact, impactmeting, maatschappelijk rendement, sociaal ondernemingen, sociale onderneming

IPS-trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening: een interessante beleidskeuze?

Posted by Vincent Belgraver on 29 August 2016

De gemeente Nijmegen en diverse zorgenketenpartners hebben gesignaleerd dat het voor sommige volwassenen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA) moeilijk is om (betaald) werk of zinvolle dagbesteding te vinden, wat negatieve effecten heeft op de door hen ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Het aanbieden van IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) wordt gezien als een van de mogelijk antwoorden op dit probleem. Een analyse van de bredere maatschappelijke effecten hiervan stond centraal in een maatschappelijke Business Case (mBC) die Sinzer uitvoerde in opdracht van en samenwerking met de Gemeente Nijmegen.

Read More

Topics: Transitie, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, nijmegen

How government procurement can be used to create social impact

Posted by Emma Verheijke on 19 August 2016

 

Doing business sustainably and fairly is becoming commonplace in the board rooms of many organisations. Social enterprises are at the forefront of this development, by developing sustainable business concepts that place the attainment of social impact over maximisation of financial return. At the same time, governments are facing so-called 'wicked problems' that require new ways of solving problems , such as unemployment, poverty and climate change. In order to bring these public and private entities together, the Social Impact Factory was initiated in 2015: a platform aimed at connecting and inspiring organisations to become more socially involved and to accelerate change towards a society where doing business fairly, sustainably and socially inclusive is the standard. Social impact measurement, the Factory feels, is a vital element in this process.  

Read More

Topics: Social impact, social return, social procurement, template

Impact claim: how can you be sure you cause the change?

Posted by Marlon van Dijk on 29 July 2016

Everyone is talking impact nowadays. Organisations can’t get away anymore with just reporting about a few outputs, such as the number of people they have reached or the number of schools they have built. Nowadays, they also need to understand, report about and be accountable for the change (both positive and negative) that is created by their activities. Did the intervention actually make a lasting difference in people’s lives? Since such results generally only occur after a longer period of time, sometimes even years after a programme or intervention was initiated, measuring impact can be challenging. Especially determining to what extent your intervention contributed to the change may be a tough task. How much of the results can you claim? And how do you calculate your impact claim?

Read More

Topics: Social impact, Social Return on Investment, sroi, impact claim

Beleidsontwikkeling: wat als geld niet gelukkig maakt?

Posted by Vincent Belgraver on 6 July 2016

 

Tijdens het recente debat ‘Welvaart in Kaart’ in de Tweede Kamer riep Kamerlid Marianne Thieme op om op zoek te gaan naar andere indicatoren voor beleid dan geld. “Waarom laten we ons vangen in economische cijfers, die niets zeggen over de kracht van onze gemeenschapszin?” En “waarom willen we alles meten en in geld uitdrukken, behalve dat wat het leven echt de moeite waard maakt?”, zo vroeg ze zich enigszins geërgerd af. En wellicht terecht, want beleidsmakers en politici baseren zich nog veelvuldig op de Macro Economische Verkenningen, die vaak als belangrijke leidraad worden gebruikt bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Hoewel deze rapportages belangrijke inzichten verschaffen, zeggen ze nauwelijks iets over welvaart in de breedste zin van het woord. De benadering is met name financieel-economisch van aard. Het is dan ook van belang dat er gezocht wordt naar indicatoren die immateriële waarde centraal stellen, om die vervolgens te kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van nieuw beleid.

Read More

Topics: gemeente, overheid, maatschappelijke impact, sroi, maatschappelijke waarde, indicatoren, welvaartsbegrip, waarde

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all