Sinzer news

Regio Alkmaar samen met Social Impact Factory en Sinzer aan de slag met sociaal ondernemen

Posted by Emma Verheijke on Oct 17, 2017 6:00:13 PM
Find me on:

sociaal-ondernemen-ede.jpeg

De gemeenten in de regio Alkmaar willen - na het onstrepen van sociaal ondernemerschap door de G32 - het sociaal ondernemerschap meer op de kaart gaan zetten. 

Waarom?

Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; gemeenten op hun beurt kunnen via hun beleid (en de uitvoering ervan) op het terrein van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers.

Hoe?

De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social Impact Factory en Sinzer. Het regionaal initiatief heeft drie speerpunten gevormd tijdense de voorbereidende 'Social Impact Rooms: 

  1. Er komt een digitale marktplaats waar sociaal ondernemers zich presenteren zodat zij beter gevonden worden.
  2. De gemeenten gaan hun inkoopkaders zo aanpassen dat zij bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemingen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen dan eenvoudiger aan hun doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk dat de impact van sociale ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt. De laatste wordt door Sinzer meetbaar gemaakt.
  3. Gemeenten bij voorkeur producten en diensten afnemen van sociale ondernemers. 

In de praktijk

Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen te zien, wordt nu uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet zijn. Wethouder Snabilie (gemeente Bergen) is trekker namens de bestuurders in de regio. Hij stelt: ‘Sociaal ondernemers kunnen belangrijke partners zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen, zeker ook in deze regio.’ Hij denkt dan vooral aan ondernemingen die streven naar het creëren van maatschappelijke waarde op het gebied van arbeidsparticipatie, sociale inclusie of duurzaamheid.

Hij wil hen ten eerste betrekken bij het helder definiëren wat wel en niet valt onder ‘sociaal ondernemen’. Het onderwerp raakt namelijk aan initiatieven zoals circulaire economie, milieu/duurzaamheid en sociale samenhang. Overigens zijn er gelijktijdig in de regio al meer ontwikkelingen die bruggen (gaan) slaan tussen bedrijfsleven en maatschappelijke doelen, zoals het Werkgeverspunt Noord-Holland Noord, Jeugd Werkt en GroenStart.

 Meer weten over hoe Sinzer sociaal ondermers helpt de maatschappelijke impact beter meetbaar en zichtbaar te maken?

Meer info

Topics: gemeente, sociaal ondernemen, sociaal inkopen, sociaal ondernemers, maatschappeijke impact

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all