Sinzer news

Sinzer op Congres Inclusie van het Jonge Kind

Posted by Emma Verheijke on Dec 11, 2017 3:29:35 PM

Op 18 april vindt het congres Inclusie van het Jonge Kind plaats. In het licht van de opbouw passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen staan op dit congres de volgende vragen centraal: waar staan we nu, wat levert het op en hoe gaan we verder? Sinzer draagt bij aan deze discussie via een sessie over de maatschappelijke Business Case Vroeginterventie en Vindplaatsgericht werken, opgesteld in opdracht van Gemeente Nijmegen. 

Read More

Topics: Transitie, jeugdzorg, Passend onderwijs, Vroeginterventie, Vroegsignalering, Preventie

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all