Sinzer news

Platform 31 en Sinzer helpen bewonersinitiatieven met het opstellen van maatschappelijke Business Cases

Posted by Marlon van Dijk on Nov 11, 2016 4:12:51 PM

Gemeenten willen dat bewonersinitiatieven financieel toekomstbestendig worden. Helaas blijkt de invulling daarvan nog niet zo vanzelfsprekend: regelmatig komen bewonersinitiatieven na de opstartfase tot stilstand. Een doorn in het oog voor gemeenten. Zeker als zij fors hebben geïnvesteerd in de opstartfase. Hoe kunnen bewonersinitiatieven na de opstartfase minder afhankelijk worden van gemeentelijke subsidies en juist financieel zelfstandiger worden? En hoe zorg je er voor dat bewonersinitiatieven ook daadwerkelijk een maatschappelijke impact hebben. 

In de praktijk blijkt het een hele puzzel om tot een duurzame businesscase te komen. Steeds vaker werken bewonersinitiatieven in opdracht van gemeenten of maatschappelijke organisaties of grijpen ze andere financieringsbronnen aan, zoals vermogensfondsen, crowdfunding of partnerschappen met organisaties. Voor deze financiers is het belangrijk om te weten wat de maatschappelijke meerwaarde is van bewonersinitiatieven.

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

Event: Maatschappelijke Impact in het Sociale Domein

Posted by Marlon van Dijk on Oct 27, 2016 2:17:18 PM

Datum: 19 januari 2017

Tijd: 15:00 tot 18:00

Locatie: ‘s Gravenhekje 1a, 1011 TG in Amsterdam

De invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning betekende de start van een grote transformatie in het sociaal domein. Vanaf dat moment werden gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In het kader van ‘meer met minder, dichter bij huis’ zijn gemeenten op zoek gegaan naar manieren om kostenbesparingen gepaard te laten gaan met een verbetering van de kwaliteit van leven. Uitgangspunten zoals ‘op eigen kracht’ en ‘in het eigen netwerk’ staan daarbij centraal. Maar hoe weten we van tevoren of een nieuwe interventie het gewenste resultaat oplevert?

Sinzer werkt samen met verschillende gemeenten om antwoord te geven op die vraag. Wij stellen hiervoor – samen met zorg, en welzijnsorganisaties, sociaal ondernemers en gemeenten - maatschappelijke Business Cases op en voeren maatschappelijke impactmetingen uit. Om de transformatie te bewerkstelligen moet namelijk zorgvuldig worden afgewogen waar bezuinigingen moeten worden vergezeld van investeringen. De transformatie is een combinatie van afbouwen én opbouwen. Op welke onderdelen zet je dan meer of juist minder in?

Samen met een aantal van onze klanten en een inspirerende gastspreker nodigen wij u van harte uit op ons event "Maatschappelijke Impact in het Sociale Domein". Bekijk het programma en meld u snel aan. 

Read More

Topics: gemeente, overheid, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, aanbestedingen, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde, sociaal inkopen

Praktijkmiddag: maatschappelijk aanbesteden. Kom je ook?

Posted by Marlon van Dijk on Jun 6, 2016 11:42:37 AM


Read More

Topics: Social Return on Investment, MKBA, Outcome-sturing, mbc, Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, overheid, aanbestedingen, outcomes, social return, maatschappelijke impact, transformatie, sroi, decentralisatie, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all