Sinzer news

Case study: hoe Regio Alkmaar doelstellingen monitort met Sinzer

Posted by Vincent Belgraver on Jan 23, 2017 9:00:00 AM

Regio Alkmaar, bestaande uit zeven gemeenten, is opgericht als strategische regionale samenwerking met een gedeelde ambitie op diverse beleidsterreinen. Door deze gemeenten is een kader stellende visie op de regio in 2025 geformuleerd, die is uitgewerkt in verschillende doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en recreëren.

Read More

Topics: Monitor Regiobeeld 2025, Case study, Monitoring, Regio Alkmaar

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all