Sinzer news

Event: Maatschappelijke Impact in het Sociale Domein

Posted by Marlon van Dijk on Oct 27, 2016 2:17:18 PM

Datum: 19 januari 2017

Tijd: 15:00 tot 18:00

Locatie: ‘s Gravenhekje 1a, 1011 TG in Amsterdam

De invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning betekende de start van een grote transformatie in het sociaal domein. Vanaf dat moment werden gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In het kader van ‘meer met minder, dichter bij huis’ zijn gemeenten op zoek gegaan naar manieren om kostenbesparingen gepaard te laten gaan met een verbetering van de kwaliteit van leven. Uitgangspunten zoals ‘op eigen kracht’ en ‘in het eigen netwerk’ staan daarbij centraal. Maar hoe weten we van tevoren of een nieuwe interventie het gewenste resultaat oplevert?

Sinzer werkt samen met verschillende gemeenten om antwoord te geven op die vraag. Wij stellen hiervoor – samen met zorg, en welzijnsorganisaties, sociaal ondernemers en gemeenten - maatschappelijke Business Cases op en voeren maatschappelijke impactmetingen uit. Om de transformatie te bewerkstelligen moet namelijk zorgvuldig worden afgewogen waar bezuinigingen moeten worden vergezeld van investeringen. De transformatie is een combinatie van afbouwen én opbouwen. Op welke onderdelen zet je dan meer of juist minder in?

Samen met een aantal van onze klanten en een inspirerende gastspreker nodigen wij u van harte uit op ons event "Maatschappelijke Impact in het Sociale Domein". Bekijk het programma en meld u snel aan. 

Read More

Topics: gemeente, overheid, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, aanbestedingen, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde, sociaal inkopen

Sinzer presenteert mBC "IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met Ernstig Psychische Aandoening"

Posted by Vincent Belgraver on Jun 9, 2016 12:09:31 PM

Presentatie Maatschappelijke Business Case (mBC) 'IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen (18+) met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA)'

 

Op donderdag 26 mei 2016 heeft Sinzer de maatschappelijke Business Case (mBC) 'IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen (18+) met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA)' opgeleverd. Deze mBC is in de afgelopen drie maanden ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nijmegen in samenwerking met belangrijke stakeholders, waaronder verschillende zorgketenpartners uit de regio. In deze mBC is geanalyseerd wat de bredere maatschappelijke effecten zijn van het aanbieden van IPS-trajecten en (op het IPS-principe gebaseerde) aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA). Daarbij is, naast de verwachte kostenbesparingen en de benodigde investeringen, uitvoerig aandacht besteed aan de te verwachten effecten voor de doelgroep, evenals andere stakeholders zoals familieleden, vrienden en werkgevers. Op de dag van oplevering was Sinzer aanwezig bij het Regionale Werkatelier Psychische Kwetsbaarheid dat plaatsvond in Wijkcentrum Dukenburg te Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst, waar verschillende professionals en onderzoekers spraken over de inzet IPS-trajecten, zijn de belangrijkste bevindingen van de mBC gepresenteerd.  

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, gemeentelijke aanbesteding, maatschappelijke impact, maatschappelijk rendement

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all