Sinzer news

Sinzer op Congres Inclusie van het Jonge Kind

Posted by Emma Verheijke on Dec 11, 2017 3:29:35 PM
Find me on:

Congres inclusie jonge kind.png

Op 18 april vindt het congres Inclusie van het Jonge Kind plaats. In het licht van de opbouw passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen staan op dit congres de volgende vragen centraal: waar staan we nu, wat levert het op en hoe gaan we verder? Sinzer draagt bij aan deze discussie via een sessie over de maatschappelijke Business Case Vroeginterventie en Vindplaatsgericht werken, opgesteld in opdracht van Gemeente Nijmegen. 

De ontschotting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp is een niet te stoppen ontwikkeling. De opbouw van passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen brengt de vorming van één pedagogische infrastructuur voor kinderen 0- 6 jaar dichterbij. Inmiddels is er in Nederland op verschillende plekken, onder meer binnen het project PACT, ervaring opgedaan met het inclusief werken. Dat brengt ons tot de vraag: waar staan we nu, wat levert het op en hoe gaan we verder?

Aan de orde komt:

  • Hoe we een pedagogische omgeving kunnen creëren waarin opvang, onderwijs en zorg in één team samenwerkt voor alle kinderen van 0 – 6 jaar
  • Hoe inclusief samenwerken in de praktijk gerealiseerd wordt
  • Hoe je inclusief werken bij de eigen gemeente hoger op de agenda krijgt
  • Samenwerking tussen jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang is lastig als het gaat om regelgeving en financiering. Tijdens deze dag leer je wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van inclusief werken.
  • Laat je inspireren door voorbeelden uit het buitenland

Het congres Inclusie voor het jonge kind biedt antwoord op al deze vragen met theorie en voorbeelden uit de praktijk. 

Sinzer verzorgt op het congres in dit kader een sessie over de Nijmeegse maatschappelijke business case Vroegsignalering en vroeginterventie: wat levert het inclusief werken eigenlijk op? Wat zijn de besparingen in de tweedelijns zorg als er binnen de kinderopvang en primair onderwijs meer wordt samengewerkt met jeugdhulp of maatschappelijk werk? De sessie laat zien hoe onderbouwd inzichtelijk maken van toekomstige baten, kan helpen bij het vinden of realiseren van (gemeentelijke) subsidiepotjes.

Meer informatie en aanmelden via onderstaande knop:

Meer info

 
 

 

Topics: Transitie, jeugdzorg, Passend onderwijs, Vroeginterventie, Vroegsignalering, Preventie

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all