Sinzer news

Bijeenkomst ‘Leren van Evalueren - stellen we de juiste vragen bij impactevaluaties?'

Posted by Marlon van Dijk on Sep 18, 2017 7:12:10 PM

Leren van Evalueren.png

Wat zijn de trends op het terrein van impactevaluaties? Welke nieuwe inzichten zijn opgedaan en wat is de invloed van recente maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op impactevaluaties?

Het zijn vragen die op vrijdag 29 september a.s. aan de orde komen tijdens de bijeenkomst ‘Leren van Evalueren - stellen we de juiste vragen bij impactevaluaties?’ De bijeenkomst is een initiatief van Vice Versa in samenwerking met IOB, Wageningen University and Research en NWO WOTRO Science for Global Development.

Sinzer deelt haar ervaringen omtrent social impact management tijdens de workshop om 14:15. Meer hierover:

‘Sociaal ondernemen’ is de laatste jaren het catch word geworden binnen de Nederlandse sector voor ontwikkelingssamenwerking; steeds meer NGOs hebben de ambitie om als sociaal investeerder of als sociale onderneming te werken. Sociaal ondernemers werken voornamelijk op basis van sociaal kapitaal (van sociale investeringsfondsen en overheden) en dat dient gepaard te gaan met adequate resultaatmeting en verantwoorden.

Er zijn in Nederland verschillende bedrijven die ondersteuning verlenen bij het in kaart brengen van impact van sociale ondernemingen.. In deze workshop wordt in het kort verschillende benaderingen op basis van een actuele casus van een sociale investeerder of ondernemer in de context van ontwikkelingssamenwerking gepresenteerd. Vervolgens worden de belangrijkste lessen die op basis van deze casussen en in de loop der jaren zijn geleerd. .

Het gehele programma is te vinden op: http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/geen-categorie/update-programma-leren-evalueren/

Kosten: €30 voor ViceVersa leden en €45 voor niet-leden. 

Locatie: Wageningen Economic Research (voorheen LEI), Alexanderveld 5 Den Haag

Aanmelden

Topics: Social impact management, maatschappelijke impact, impact management

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all