Sinzer news

Rapport Effectenanalyse: "De route naar kwaliteitszorg voor iedereen" overhandigd aan HKH Koningin Maxima

Posted by Marlon van Dijk on Oct 12, 2017 4:01:28 PM

Maxima.jpg

In 2012 heeft Women Inc. het initiatief genomen om een interdisciplinaire samenwerking op te starten, de Alliantie Gender & Gezondheid, met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van deze alliantie was om door meer aandacht voor genderaspecten de kwaliteit van zorg te verbeteren en voor iedereen gezondheidswinst te behalen. Een voorbeeld: hartinfarcten worden bij vrouwen minder goed herkend dan bij mannen, simpelweg omdat er in de medische wetenschap nog veel onwetendheid over het vrouwenlichaam is. Het issue stond nergens hoog op de agenda. Individuele medische professionals vroegen er binnen hun eigen vakgebied vurig aandacht voor, maar het was geen onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. Dat is het nu wel!

WOMEN Inc. heeft aan Sinzer gevraagd om in kaart te brengen wat tot op heden de resultaten en effecten zijn van de activiteiten van de Alliantie Gender & Gezondheid, nu die aan het eind van dit jaar ophoudt te bestaan in deze vorm. Dat heeft geresulteerd in het rapport: "Effectenanalyse: De Route naar kwaliteitszorg voor iedereen" dat op 4 oktober tijdens het congres Gender & Gezondheid officieel is overhandig aan HKH Koningin Maxima. 

Download rapport

 

Topics: maatschappeijke impact, evaluatie

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all