Sinzer news

Seminar Succesvol Transformeren Sociaal Domein

Posted by Marlon van Dijk on Sep 13, 2017 5:03:54 PM

 Plaat-Transformatie-sociaal-domein.jpg

De transformatie van het sociaal domein is een verandering waar gemeenten mee te maken hebben. Het duidelijk en helder maken van doelstellingen van de verandering is van groot belang voor effectieve sturing. Een integrale en op resultaat gerichte aanpak op alle leefdomeinen is hierbij helpend. Doordat de focus meer op het resultaat ligt, leidt dit tot verhoging van de kwaliteit en tot meer innovatie. Transformeer zorg planmatig en meerjarig om geld te besparen. Hoe doe je dit en hoe neem je de medewerkers mee in dit veranderproces?

Op het seminar komen de volgende punten aan bod:

 •  Sturen op integraal werken.
 •  Monitoren van de maatschappelijke effecten en kostenbesparingen.
 •  Versterken van de kracht van gemeenschappen.
 •  Stimuleer uw medewerkers meer vanuit vakbekwaamheid te werken en laat hun reflectief vermogen toenemen.
 •  Cultuuraspecten van het veranderproces, van binnenuit voor de medewerkers.
 •  Versterk het lerend vermogen van de organisatie en de medewerkers.

Bent u een wethouder, beleidsmaker, gemeentesecretaris, (concern) controller, auditer en/of auditor en wilt u in één dag bij zijn hoe je kunt omgaan met transformatie in het sociaal domein?  Kom dan 15 november naar de jaarbeurs in Utrecht. Zeven top sprekers nemen u mee, waaronder: Marlon van Dijk (Sinzer), Drs. Bert Frings (wethouder Gemeente Nijmegen), Ir. Jan van Ginkel (MCM), Ir. Nico op de Laak, Drs. Jaap Peters, Prof. dr. Tom van Yperen onder leiding van dagvoorzitter Michiel Louweret. 

Inhoud seminar

Veranderingen in het openbaar bestuur en het maatschappelijk middenveld vragen om nieuwe vormen van sturing. Voor een inhoudelijke transformatie is tijd en geld nodig. Door alle leefdomeinen te betrekken, kan gekeken worden wat er in het gezin echt nodig is. Omdat vaak vanuit verschillende potten geld en vanuit verschillende domeinen een eigen aanpak wordt ingezet, gaat de integraliteit verloren en krijgen gezinnen met complexe problemen met veel verschillende hulpverleners te maken. Niemand voelt zich voor het geheel verantwoordelijk en niemand houdt de samenhang in de gaten.

Er zijn verschillende manieren ontwikkeld om de integraliteit van de hulp te versterken. Belangrijke vraag daarbij is hoe zo op de samenwerking is te sturen, dat deze tot (steeds) betere resultaten leidt. De veranderslag die daarvoor in ons complexe stelsel nodig is, vraagt om een bepaald type leiderschap. Tijdens het seminar gaat Tom van Yperen in op de benodigde sturing en het type leiderschap.

De gemeente Nijmegen gaat met acht maatschappelijke businesscases met allerlei zorgpartners het jeugd- en Wmo-beleid anders aanpakken. Samen met welzijns- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen en burgers wil Gemeente Nijmegen toe naar oplossingen waarmee zorg kosteneffectiever wordt en ondersteuning beter aansluit op de vraag. Dat levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen bedragen 27 miljoen, opbrengst is 44 miljoen. Er wordt gestreefd zware zorg te voorkomen, of snellere uitstroom naar lichtere zorg mogelijk te maken. Dit vereist opbouw van preventie, basisinfrastructuur, toegang, toeleiding, lichte vormen van zorg en tussenvoorzieningen. Hierdoor hoeft relatief duurdere zorg binnen Wmo, Jeugd en Beschermd wonen minder ingezet te worden. De besparingen op deze dure zorg kunnen ingezet worden om de versterkte ‘voorkant’ te bekostigen. Tijdens het seminar vertelt onder andere wethouder Bert Frings hoe zij dit hebben aangepakt.

Soft controls

Hoe kun je als gemeente het lerend vermogen van je organisatie en medewerkers versterken? Uiteindelijk gaan veranderingen altijd om gedrag van mensen. Duurzame veranderingen vereisen dus veranderingen in kennis, houding en (vooral) gedrag van betrokken bestuurders, leidinggevenden en professionals. Veel medewerkers ervaren bij de veranderingsoperatie de bedreiging dat ze bijvoorbeeld hun baan of status kwijtraken. Er kan gebrek aan overtuiging zijn bij de medewerkers in de gekozen weg. Sturen op gedrag is hierbij van cruciaal belang. Om het verandervermogen te vergroten dienen kennis en vaardigheden versterkt te worden. Tijdens dit seminar neemt onder andere Jaap Peters u mee hoe medewerkers meer vanuit hun vakbekwaamheid kunnen werken en hoe zij hun reflectief vermogen kunnen laten toenemen.

 Details

 • 15 november 2017
 • Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht
 • 6 PE (cursuscode 86722)
 • € 495,- vrij van btw, mail voor kortingsmogelijkheden bij meerdere deelnemers van 1 organisatie: info@pmseminars.nl)

Schrijf je nu in!

Inschrijven

 

 

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

 • Impact measurement news & events 
 • Improvements on our software patform
 • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all