Sinzer news

Case study: hoe Regio Alkmaar doelstellingen monitort met Sinzer

Posted by Vincent Belgraver on Jan 23, 2017 9:00:00 AM
Find me on:

Regiobeeld2025.png

Regio Alkmaar, bestaande uit zeven gemeenten, is opgericht als strategische regionale samenwerking met een gedeelde ambitie op diverse beleidsterreinen. Door deze gemeenten is een kader stellende visie op de regio in 2025 geformuleerd, die is uitgewerkt in verschillende doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en recreëren.

Regio Alkmaar wil graag zicht hebben of deze doelstellingen behaald worden, en in welke mate lopende plannen en projecten daaraan bijdragen. Dit is nodig zowel om tussentijds bij te kunnen sturen, maar ook om in 2025 te kunnen bepalen of de visie succesvol is geweest.

Om een dergelijke monitoring op te tuigen, heeft Sinzer Regio Alkmaar allereerst ondersteund bij het vertalen van de - vrij abstracte – doelstellingen naar een set meetbare indicatoren. In de Sinzer software is deze set vervolgens als een zogenaamd ‘raamwerk’ ingericht waarin jaarlijkse monitoring plaats kan vinden. Hierin kunnen per indicator ook targets worden gesteld. Een duidelijk dashboard biedt direct inzicht in de stand van zaken en de ontwikkelingen in de loop der tijd. 

In een casestudy, te downloaden via onderstaande knop, leest u meer over de Monitor Regiobeeld 2025. Eventuele vragen kunt u richten aan Emma Verheijke: emma@sinzer.org / 06 - 54 39 73 63.

Download case study

Topics: Monitor Regiobeeld 2025, Case study, Monitoring, Regio Alkmaar

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all