Sinzer news

Lees de maatschappelijke Business Case '"Amalia" - kinderen met chronisch somatische problematiek'

Posted by Vincent Belgraver on Dec 2, 2016 2:00:21 PM
Find me on:

 

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en/of tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd. 

Eind 2015 vroeg het Amalia Kinderziekenhuis (AKZ), onderdeel van het Radboud UMC, de gemeente Nijmegen om een initiatief te nemen voor het verder uitwerken van een integrale aanpak voor jeugdigen met psychische en somatische problematiek. Dit verzoek kwam voort uit de constatering van het AKZ, het Kinderdiabetescentrum Nijmegen (KDCN) en het Canisius Wilhelminaziekenhuis (CWZ) dat er een groep kinderen met de genoemde problematiek is die zowel thuis als op school onvoldoende optimale ondersteuning ontvangt, waardoor deze groep vastloopt. Dit is niet alleen nadelig voor het kind, maar kan ook leiden tot hoge zorgkosten wanneer (onnodig) gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg in het ziekenhuis. 

Samen met diverse zorgketenpartners en de gemeente Nijmegen heeft Sinzer een mBC ontwikkeld met betrekking tot de gewenste integrale aanpak voor deze problematiek. Op basis van bestaande casussen is in kaart gebracht welke investeringen daarvoor nodig zijn en in welke kostenbesparingen dit op den duur zou kunnen resulteren. De uitkomsten van de mBC hebben inmiddels geresulteerd in enkele concrete adviezen voor de verantwoordelijke wethouder. Bovendien dienen de conclusies als basis voor toekomstige beleidsdiscussies tussen betrokken partijen.

Benieuwd naar de kenmerken, kosten en baten van de integrale aanpak die voor deze groep kinderen is voorgesteld? Het volledige rapport, waarin een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten is opgenomen, kunt u downloaden via onderstaande link. Heeft u vragen over dit rapport of wilt u meer weten over maatschappelijke Business Cases in het algemeen? Neem dan contact op met Emma Verheijke (emma@sinzer.org / 06 – 54 39 73 63).

Download rapport

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, sociaal domein, gemeente nijmegen, advies

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all