Sinzer news

Lees de maatschappelijke Business Case 'Voorkomen Schoolverzuim'

Posted by Vincent Belgraver on Sep 29, 2016 12:20:47 PM
Find me on:

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en/of tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

 Voor de zomer is de mBC ‘Voorkomen Schoolverzuim’ afgerond. In dit onderzoek is, volgend op een besluit van de Nijmeegse gemeenteraad eind 2015 om de werkzaamheden van Bureau Leerplicht op te schalen naar uitvoeringsniveau ‘preventief’, aandacht besteed aan de maatschappelijke effecten van deze beleidskeuze. Daarbij is onder andere specifiek gekeken naar de verwachte effecten voor jongeren, de veranderende rol van ketenpartners bij het voorkomen van schoolverzuim en tot welke benodigde investeringen danwel kostenbesparingen dit (op den duur) potentieel leidt.

Het volledige rapport, waarin een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten is opgenomen, kunt u downloaden via onderstaande link. Heeft u vragen over dit rapport of wilt u meer weten over maatschappelijke Business Cases in het algemeen? Neem dan contact op met Emma Verheijke (emma@sinzer.org / 06 – 54 39 73 63).

Download rapport

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, sociaal domein, gemeente nijmegen

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all