Sinzer news

Nieuwe mBC 'Gezinshuizen' bekrachtigt resultaten 2015

Posted by Vincent Belgraver on Apr 3, 2017 2:56:09 PM
Find me on:

Afbeelding mBC Gezinshuizen.png

In 2015 ontwikkelde Sinzer samen met Gezinspiratieplein de maatschappelijke Business Case ‘Gezinshuizen’, waaruit bleek dat investeren in langdurige opvang in gezinshuizen loont. Uit het onderzoek – dat was gebaseerd op een analyse van acht gezinshuizen – bleek dat iedere geïnvesteerde euro ongeveer €1,30 aan maatschappelijk rendement oplevert. Aan de hand van het ontwikkelde raamwerk is in 2016 de maatschappelijke impact van nog eens 28 gezinshuizen in kaart gebracht door Gezinspiratieplein. Het rapport, dat gisteren verscheen, bekrachtigt de resultaten uit 2015 en illustreert dat het investeren in gezinshuizen loont.

Zie hieronder voor het persbericht van Gezinspiratieplein en de link naar het nieuwe rapport:

**

In 2015 leverde de eerste maatschappelijke Business Case ‘Gezinshuizen’ het bewijs voor de meerwaarde van gezinshuizen. Met behulp van de methodiek uit dit onderzoek is in 2016 de maatschappelijke meerwaarde van nog eens 28 gezinshuizen gemeten van Gezinshuis.com en Spirit. De uitkomsten hiervan vormen samen een tweede maatschappelijke Business Case gezinshuizen, welke de resultaten uit 2015 bekrachtigen: investeren in ‘inhuisplaatsen’ loont!

Versterken maatschappelijke positie jongere
Net als de eerste mBC Gezinshuizen laat ook deze nieuwe publicatie zien dat investeren in gezinshuizen maatschappelijk gezien meer oplevert dan het kost. De meerwaarde van inhuisplaatsen zit daarin vooral in het voorkomen van (duurdere) zorg, nu en in de toekomst van een jongere. Inhuisplaatsen biedt jongeren met complexe en meervoudige problematiek een veilige en stabiele woon- en leefsituatie. Het vergroot de kans op het krijgen van betaald werk, het zelfstandig kunnen wonen en het opbouwen van een sterk sociaal netwerk. Dit zorgt voor een sterk verbeterde maatschappelijke positie voor de rest van hun leven. Dit brengt niet alleen grote winst voor de jongere en zijn of haar familie, maar ook voor andere betrokken partijen zoals de financiers, waaronder de gemeente. Zij sparen hierdoor (later in het leven) van de jongere investeringen uit. Deze effecten samen vertalen zich in maatschappelijke meerwaarde van inhuisplaatsen.

Maatschappelijk rendement nog hoger dan gedacht
Dit maatschappelijk rendement is in de praktijk zelfs nog hoger dan gedacht. De eerste maatschappelijke Business Case gaf een ‘Social Return on Investment’ van €1,30. De huidige mBC toont dat iedere euro aan investering in het gezinshuis uiteindelijk €1,44 aan maatschappelijke waarde oplevert. Met metingen onder 28 gezinshuizen biedt deze publicatie zo een stevige kwantitatieve onderbouwing voor de meerwaarde van gezinshuizen.

Een gezinshuis biedt echter veel meer waarde dan deze financiële opbrengsten. Het onderzoek laat zien dat er nog meer waardevolle effecten zijn, die zich lastig laten kwantificeren. Denk daarbij aan de stabilisatie of vermindering van de problematiek van de inhuisgeplaatste jongere en de verbeterde kwaliteit van contactmomenten met biologische ouders. Tezamen met de meetbare effecten geven zij aan dat inhuisplaatsen in gezinshuizen een aantoonbare verbetering in het leven van deze jongeren betekent. Het biedt hen winst in wonen, werk én netwerk.

Het nieuwe rapport is te downloaden via de website van Gezinspiratieplein

**

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om een maatschappelijke Business Case voor uw project, programma of organisatie te ontwikkelen? Neem dan gerust contact met ons op! Mail Emma Verheijke via emma@sinzer.org of bel 06-54 39 73 63. Voorbeelden van mBC's die wij eerder ontwikkelden vindt in ons Knowledge Center

 

Topics: maatschappelijke impact, gezinshuizen, maatschappelijke waarde

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all