Sinzer news

Pleegzorg boven de 18: één jaar verlenging al zeer effectief

Posted by Vincent Belgraver on Jun 12, 2017 1:56:54 PM
Find me on:

Pleegzorg_loont.jpg

De Glind, juni 2017 - Voor pleegjongeren die ook op 18-jarige leeftijd nog een hulpvraag hebben biedt de Jeugdwet de mogelijkheid voor verlengde pleegzorg. Voor het eerst zijn de maatschappelijke kosten en baten daarvan in kaart gebracht in de maatschappelijke Business Case ‘verlengde pleegzorg’. Hieruit blijkt dat pleegzorgverlenging niet alleen allerlei positieve effecten heeft op de jongeren, maar ook resulteert in maatschappelijke kostenbesparingen. Daarmee wordt de investering in de pleegzorgverlenging gemakkelijk ‘terugverdiend’.

Grotere kans op diploma

Door de verlenging is de kans groter dat de jongere een schooldiploma haalt. Daardoor neemt ook de kans op een baan, hoger inkomen, financiële zekerheid en daarmee financiële zelfredzaamheid toe. Bovendien krijgt de jongere meer tijd om een pro-sociaal netwerk op te bouwen. Ook is er sprake van een belangrijk positief effect op het ervaren welzijn van de jongeren. Zoals één van hen zelf verwoordde: ”verlengde pleegzorg heeft mij een kans op een gelukkig leven gegeven.”

Kostenbesparing voor gemeenten en zorgverzekeraars

De extra tijd die jongeren krijgen en waarin ze worden begeleid naar een zelfstandige volwassenheid resulteert in diverse maatschappelijke kostenbesparingen. Voor gemeenten werkt de verlenging preventief; op termijn besparen zij onder andere op het gebied van ondersteuning bij wonen, bewindvoering, uitkeringen, schuldhulpverlening en criminaliteit. Voor zorgverzekeraars worden kosten voor geestelijke gezondheidszorg en behandeling van verslavingsproblematiek voorkomen.

Inzicht voor zorgorganisaties en gemeenten

Uit de analyse blijkt dat iedere geïnvesteerde euro in verlengde pleegzorg naar verwachting minimaal € 1,27 aan maatschappelijke waarde oplevert, grotendeels in de vorm van maatschappelijke kostenbesparingen. Tel daar de niet in euro’s uit te drukken waarde van het welzijn van jongeren bij op, en er ontstaat een nog veel positiever scenario. Het is duidelijk dat het investeren in verlengde pleegzorg vanuit diverse opzichten loont.
De maatschappelijke Business Case is een prognose; het geeft inzicht in de verwachte maatschappelijke waarde van een verlengde pleegzorgplaatsing. De resultaten van het onderzoek geven zorgorganisaties en gemeenten informatie over en inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van verlenging van pleegzorg aan jongeren van 18+.

Op initiatief van Gezinspiratieplein en Stichting Kinderpostzegels ontwikkelde adviesbureau Sinzer in samenwerking met zorgorganisaties de Rading, Lindenhout, Parlan en Kompaan en de Bocht deze maatschappelijke Business Case. Dowload de publicatie ‘Maatschappelijke Business Case verlengde pleegzorg 2017 hier!

Download rapport

 

Topics: Social Return on Investment, Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all