Sinzer news

Sinzer is vandaag bij VNG's kennisdag over beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Posted by Vincent Belgraver on Nov 29, 2017 2:02:06 PM
Find me on:

VNG.png

Ruim 30.000 mensen maken gebruik van beschermd wonen. Gemeenten zijn aan de slag met de besluitvorming over de regio-indelingen beschermd wonen, hebben regionale beleidsplannen en voeren gesprekken met aanbieders om tot transformatie van het aanbod te komen. Daarbij wordt gedacht en gehandeld vanuit de leefwereld en inclusieve samenleving waarin gemeenten samenhangende ondersteuning leveren voor de mensen die dat nodig hebben.

VNG organiseert een kennisdag aan gemeenten en biedt een programma met verschillende workshops. Sinzer is betrokken bij de worskhop over de crisiskaart. De crisiskaart is een klein opvouwbaar kaartje. Het geeft mensen die in crisis raken eigen regie op het leven op momenten dat ze zelf geen woorden meer kunnen vinden. Het geeft de maatschappij handvatten om te handelen op het moment van een crisis. Op basis van verschillende ervaringen uit het land én de resultaten van een recent uitgevoerde maatschappelijke Business Case door Sinzer wordt in deze workshop onderzocht wat de inzet van de Crisiskaart voor gemeenten kan betekenen.


Interesse in het volledige programma?

Meer info

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, jeugdzorg, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all