Sinzer news

Sinzer organiseert een workshop op de Voor de Jeugd Dag op 6 november 2017

Posted by Vincent Belgraver on Oct 18, 2017 2:13:19 PM
Find me on:

Voordejeugddag.png

Op maandag 6 november 2017 vindt voor de vijfde keer de Voor de Jeugd Dag plaats. Deze dag is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Congressen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Op deze dag komen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben bij elkaar. Ook de jongeren en ouders zelf zijn aanwezig. Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan komen.

Tijdens de Voor de Jeugd Dag komen (voormalig) transitiemanagers, beleidsmedewerkers, wethouders en raadsleden van gemeenten, professionals uit het onderwijs en van welzijns- en jeugdhulpaanbieders, en ouders en jeugdige bijeen. 

Sinzer organiseert op de Voor de Jeugd Dag de workshop “18 jaar, en dan? Over de waarde van verlengde pleegzorg” (Paviljoen 10 // 11:15 tot 12:00)

Als een pleegjongere 18 jaar wordt loopt de pleegzorg ten einde en wordt een grote mate van zelfstandigheid van de jongere verwacht. Toch is lang niet iedere pleegjongere daar dan al klaar voor. Juist deze groep jongeren heeft op dat moment nog veel baat bij de zekerheid, begeleiding, aanmoediging en aandacht die zij in het gezin krijgen. Als bij het bereiken van de volwassen leeftijd nog sprake is van een hulpvraag biedt de Jeugdwet de mogelijkheid voor verlengde pleegzorg, maar een beschikking daarvoor wordt lang niet altijd afgegeven. In deze workshop vertellen Danique Mulder en haar pleegvader vanuit eigen ervaring over de waarde van pleegzorgverlenging. Hoe had het leven eruit gezien zonder die verlenging? Hans Kodde van De Rading plaatst dit verhaal in een breder maatschappelijk perspectief en deelt enkele conclusies uit een maatschappelijke Business Case over Verlengde Pleegzorg. Deze is eerder dit jaar op initiatief van Gezinspiratieplein en Stichting Kinderpostzegels Nederland opgesteld.

Download rapport

NB: er is momenteel een wachtlijst voor het aanmelden van Voor de Jeugd Dag. Aanmelden voor de wachtlijst kan hier

 

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, jeugdzorg, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all