Sinzer news

Video over de maatschappelijke waarde van Verlengde Pleegzorg

Posted by Vincent Belgraver on Feb 26, 2018 9:00:00 AM
Find me on:

Pleegzorg stopt in principe wanneer een jongere 18 jaar wordt. Bij jongeren die nog onvoldoende voorbereid zijn op volwassenheid bestaat de behoefte aan verlenging van de pleegzorgplaatsing nadat zij 18 zijn geworden. Daarom heeft Sinzer in opdracht van Gezinspiratieplein en Kinderpostzegels een maatschappelijke Business Case ontwikkeld gericht op de vraag: “Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een verlengde pleegzorgplaatsing van jongeren van 18-23 jaar?” 

Het antwoord op die vraag is samen gevat in onderstaande video:

 

 

Topics: Maatschappelijke business case, Verlengde pleegzorg

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all