Sinzer news

Uitnodiging Gemeente Nijmegen: Werkconferentie Transformatiekansen in de keten

Posted by Marlon van Dijk on Oct 16, 2015 11:53:00 AM

logo_gem_nijmegen.png

Door Gemeente Nijmegen:

Onze regio staat voor de uitdaging om door transformatie van de jeugdhulp en nieuwe WMO de kwaliteit van dienstverlening voor onze burgersovereind te houden ondanks forse bezuinigingen.

Hoewel de transformatie kan plaatsvinden binnen een organisatie zijn we ervan overtuigd dat de grootste slagen zijn te maken door samenwerking in de keten en natuurlijk het betrekken van het sociale netwerk van de cliënten. Om de transformatie te bewerkstelligen moet zorgvuldig worden afgewogen waar bezuinigingen moeten worden vergezeld van investeringen om een zorgzame regio te blijven. Transformatie = afbouwen + opbouwen.

Om inzicht te krijgen in wat bezuinigen oplevert en welke parallelle investeringen nodig zijn om maatschappelijke resultaten te bereiken heeft de gemeente Nijmegen een pilot gestart met de methodiek van business cases. Dit wordt ondersteund door bureau Sinzer. Om u kennis te laten maken met deze methodiek en de eerste resultaten van de businesscase Jeugd met u te delen nodigen wij u uit voor een werkconferentie op

Datum: donderdag 12 november 2015
Tijd: 9:30 uur – 12:00 uur
Locatie:  Droomvilla LUX, Oranjesingel 42 Nijmegen. DROOMvilla LUX | Openingstijden & route

De eerste businesscase richt zich op de effecten in de keten van de invoering van het IBC Jeugd van Karakter. IBC jeugd is een nieuw behandelconcept waarbij klinische opname bij ernstige psychiatrische problematiek tot een minimum is beperkt. In de businesscase wordt duidelijk wat de effecten zijn voor de jeugdige en het gezin en voor de ketenpartners zoals Entréa, Pro Persona, ZZG, onderwijs enz. Wethouder Bert Frings neemt u graag mee in zijn visie op transformatie.

Het programma is als volgt:

9:30 Transformatie in de Keten, Wethouder Frings, Gemeente Nijmegen

10:00 Uitkomsten Eerste Businesscase Jeugd en toelichting op de werkwijze, Marlon van Dijk, Sinzer

10:50  Pauze

11:15   Voor welke vraagstukken is de Business Cases aanpak geschikt?

Deelnemers projectteam* businesscase bespreken in subgroepen hun bevindingen rond het thema.

11:50  Afsluiting plenair

Wilt u laten weten of u komt? Dat kan bij mevr. Ada-Lian Wevers a1.wevers@nijmegen.nl

Geïnteresseerd in het lezen van de mBC? Klik op hier om deze te downloaden.
 

 

Topics: Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, sroi, jeugdzorg, zorg, decentralisatie

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all