Sinzer news

Lees de maatschappelijke Business Case '"Amalia" - kinderen met chronisch somatische problematiek'

Posted by Vincent Belgraver on Dec 2, 2016 2:00:21 PM

 

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, sociaal domein, gemeente nijmegen, advies

Platform 31 en Sinzer helpen bewonersinitiatieven met het opstellen van maatschappelijke Business Cases

Posted by Marlon van Dijk on Nov 11, 2016 4:12:51 PM

Gemeenten willen dat bewonersinitiatieven financieel toekomstbestendig worden. Helaas blijkt de invulling daarvan nog niet zo vanzelfsprekend: regelmatig komen bewonersinitiatieven na de opstartfase tot stilstand. Een doorn in het oog voor gemeenten. Zeker als zij fors hebben geïnvesteerd in de opstartfase. Hoe kunnen bewonersinitiatieven na de opstartfase minder afhankelijk worden van gemeentelijke subsidies en juist financieel zelfstandiger worden? En hoe zorg je er voor dat bewonersinitiatieven ook daadwerkelijk een maatschappelijke impact hebben. 

In de praktijk blijkt het een hele puzzel om tot een duurzame businesscase te komen. Steeds vaker werken bewonersinitiatieven in opdracht van gemeenten of maatschappelijke organisaties of grijpen ze andere financieringsbronnen aan, zoals vermogensfondsen, crowdfunding of partnerschappen met organisaties. Voor deze financiers is het belangrijk om te weten wat de maatschappelijke meerwaarde is van bewonersinitiatieven.

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement, maatschappelijke waarde

Lees de maatschappelijke Business Case 'Voorkomen Schoolverzuim'

Posted by Vincent Belgraver on Sep 29, 2016 12:20:47 PM

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC’s), waarin verschillende thema’s uit het ‘sociaal domein’ centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC’s onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en/of tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, maatschappelijke impact, sociaal domein, gemeente nijmegen

Start maatschappelijke Business Case 'Verlengde Pleegzorg' (18+)

Posted by Vincent Belgraver on Sep 21, 2016 10:51:40 AM
Read More

Topics: Maatschappelijke business case, Pleegzorg, Verlengde pleegzorg

Lees de maatschappelijke Business Case "IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening"

Posted by Vincent Belgraver on Aug 24, 2016 2:33:46 PM
Read More

Topics: Transitie, Maatschappelijke business case, maatschappelijke impact, transformatie, maatschappelijk rendement, sociaal domein

Sinzer presenteert mBC "IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen met Ernstig Psychische Aandoening"

Posted by Vincent Belgraver on Jun 9, 2016 12:09:31 PM

Presentatie Maatschappelijke Business Case (mBC) 'IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen (18+) met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA)'

 

Op donderdag 26 mei 2016 heeft Sinzer de maatschappelijke Business Case (mBC) 'IPS-trajecten en aangepaste trajecten voor mensen (18+) met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA)' opgeleverd. Deze mBC is in de afgelopen drie maanden ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nijmegen in samenwerking met belangrijke stakeholders, waaronder verschillende zorgketenpartners uit de regio. In deze mBC is geanalyseerd wat de bredere maatschappelijke effecten zijn van het aanbieden van IPS-trajecten en (op het IPS-principe gebaseerde) aangepaste trajecten voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA). Daarbij is, naast de verwachte kostenbesparingen en de benodigde investeringen, uitvoerig aandacht besteed aan de te verwachten effecten voor de doelgroep, evenals andere stakeholders zoals familieleden, vrienden en werkgevers. Op de dag van oplevering was Sinzer aanwezig bij het Regionale Werkatelier Psychische Kwetsbaarheid dat plaatsvond in Wijkcentrum Dukenburg te Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst, waar verschillende professionals en onderzoekers spraken over de inzet IPS-trajecten, zijn de belangrijkste bevindingen van de mBC gepresenteerd.  

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, gemeentelijke aanbesteding, maatschappelijke impact, maatschappelijk rendement

Praktijkmiddag: maatschappelijk aanbesteden. Kom je ook?

Posted by Marlon van Dijk on Jun 6, 2016 11:42:37 AM


Read More

Topics: Social Return on Investment, MKBA, Outcome-sturing, mbc, Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, overheid, aanbestedingen, outcomes, social return, maatschappelijke impact, transformatie, sroi, decentralisatie, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement

Uitnodiging Gemeente Nijmegen: Werkconferentie Transformatiekansen in de keten

Posted by Marlon van Dijk on Oct 16, 2015 11:53:00 AM

Door Gemeente Nijmegen:

Read More

Topics: Transitie, WMO, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, sroi, jeugdzorg, zorg, decentralisatie

Vouchers maatschappelijke businesscase - uitgevoerd door Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on Oct 16, 2015 11:42:00 AM

Overweegt u om een social impact bond te lanceren? Dan kunt u niet zonder een goed onderbouwde maatschappelijke businesscase! Een goede businesscase legt namelijk feilloos bloot of een social impact bond kans van slagen heeft. Echter, tussen idee en casus staat vaak een tekort aan budget of gebrek aan ervaring in de weg. Start Foundation wil die drempels wegnemen en gemeenten en andere overheden geldelijk steunen om te komen tot een trefzekere maatschappelijke businesscase (en daarmee een kansrijke social impact bond). Start Foundation stelt in totaal € 75.000 beschikbaar.

Read More

Topics: Social impact, Impact investing, Maatschappelijke business case, Social Impact Bond, maatschappelijke impact

Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen

Posted by Marlon van Dijk on Mar 30, 2015 2:19:00 PM

Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op?

Investeren in langdurige opvang in gezinshuizen loont
Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde. Dit toont de maatschappelijke Business Case (mBC) Gezinshuizen geïnitieerd door Gezinspiratieplein, kennisplatform voor en over pleeggezinnen en gezinshuizen. De mBC is uitgevoerd door het nieuwe platform Sinzer, dat software levert en consultancy aanbiedt voor en over het meten van impact. Een maatschappelijke Business Case vergelijkt de economische én maatschappelijke kosten en baten van een organisatie of project, in dit geval het gezinshuis, om op deze manier de waarde er van vast te stellen. Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis helpt kinderen met complexe en meervoudige problematiek bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Het bevordert de kans op het krijgen van werk en een zelfstandige woning en het verbetert ook hun maatschappelijke positie. Maar langdurig ‘inhuisplaatsen’ betekent niet alleen winst voor het kind. Ook voor de financier (vaak de gemeente of verzekeraar) brengt het gezinshuis rendement. Inhuisplaatsen voorkomt investeringen in duurdere vormen van zorg (zoals plaatsing in leefgroepen). Ook voorkomt het criminaliteit en bespaart het op uitkeringen. Als je deze meerwaarde uitdrukt in geld brengt elke in gezinshuizen geïnvesteerde euro uiteindelijk € 1,30 op. Deze maatschappelijke Business Case (mBC) bekrachtigt zo concreet de meerwaarde van gezinshuizen.

Read More

Topics: Maatschappelijke business case

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all