Sinzer Blog

Van start met impact coaching aan 9 maatschappelijke organisaties in Gemeente Utrecht

Posted by Malou van Nieuwkoop on 7 March 2018

- Deze blog is de eerste van een serie van blogs over dit impact coaching traject -

In opdracht van Gemeente Utrecht gaat Sinzer dit jaar aan de slag met ‘impact coaching’ aan 9 bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen in Gemeente Utrecht. Het voornaamste doel: beter zicht krijgen op de maatschappelijk impact die door deze initiatieven wordt gecreëerd. Een bewonersinitiatief is een wijkgerichte organisatie of project met een vaak praktische oplossing voor een maatschappelijk probleem. Onlangs werd door Gemeente Utrecht de “visie op versterken van sociale basis” gepresenteerd en daarin werd opnieuw aangegeven dat vrijwillige bijdragen door bewonersinitiatieven van “onschatbare en onmisbare waarde” zijn in de Utrechtse samenleving. De visie stelt dat activiteiten van bewonersinitiatieven bijdragen aan het voorkomen en verminderen van maatschappelijke sociale problemen, zoals eenzaamheid, schulden of verbeteren van participatie. Maar hoeveel impact creëren zij precies? Voor wie of wat? Is er nog ruimte voor verbetering? Het impact coaching traject beoogt antwoord te geven op deze vragen, en daarnaast om de bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen te helpen hun boodschap en meerwaarde helder naar buiten te kunnen brengen.

Welke initiatieven doen mee? Enkele voorbeelden; de Sociale Supermarkt. Dit is een supermarkt waar mensen die naar de voedselbank gaan of mensen met een U-pas, met grote kortingen basisbehoeften kunnen kopen. De hypothese die getoetst gaat worden is dat mensen die zelf iets kunnen kopen een groter gevoel van eigenwaarden opbouwen. En, de Geluks BV die met hun project Digitale Buddies computerles geven aan ouderen, met deze impact meting gaat getoetst worden of dit eenzaamheid bij ouderen verminderd. Andere deelnemende initiatieven zijn, Food for Good, IMC Weekendschool Utrecht, Nieuw Rotsoord, Utrecht Cares, Talent Connection, Zorgverslimming en Zus&Zo.

Daphne van Rhee, beleidsadviseur Maatschappelijke Initiatieven van Gemeente Utrecht legt uit: “Naast dat we het belangrijk vinden bewonersinitiatieven te faciliteren en impactmeting voor hen een belangrijk sturingsinstrument is, hebben we hier zelf ook baat bij. Pas als we weten wat de impact is van dergelijke bewonersinitiatieven kunnen we een goed gesprek voeren over wie welke rol heeft in de (financiële) verduurzaming van de initiatieven en het belang hiervan. We zien dit als een traject waarin we gezamenlijk leren.”

De initiatieven worden in het coaching traject gedurende heel 2018 geholpen met hun impact management, met vragen die kunnen gaan over impact definitie en Theory of Change, dataverzameling, data analyse, rapportage en het doorvoeren van verbeteringen op basis van de data. Voor deze bewonersinitiatieven is het noodzakelijk om te achterhalen of hun activiteiten effectief zijn maar ook om deze waarde duidelijker over het voetlicht te brengen voor bijvoorbeeld financiers. 

Aan de hand van een tweetal plenaire sessies waaronder een toelichting op de Impact Wizard tool en ‘theory of change’ wordt een individueel impact management traject opgezet. In 2018 zal Sinzer via vijf één op één coaching sessies de initiatieven enthousiasmeren, adviseren en helpen in alle do’s en dont’s van impact management. Dit traject loopt door in geheel 2018 en zal in begin 2019 afgesloten worden met een bijeenkomst waarin alle resultaten en geleerde lessen gedeeld zullen worden. Gedurende dit jaar zullen we blogs blijven schrijven over deze coaching trajecten. We zullen inzichten, trends en geleerde lessen in een serie van blogs delen.

20180112_170818.jpg

 

Topics: impact management, sociaal ondernemers, maatschappeijke impact, gemeente Utrecht, bewonersinitiatieven

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all