Sinzer Blog

Impact claim: how can you be sure you cause the change?

Posted by Marlon van Dijk on 29 July 2016

Everyone is talking impact nowadays. Organisations can’t get away anymore with just reporting about a few outputs, such as the number of people they have reached or the number of schools they have built. Nowadays, they also need to understand, report about and be accountable for the change (both positive and negative) that is created by their activities. Did the intervention actually make a lasting difference in people’s lives? Since such results generally only occur after a longer period of time, sometimes even years after a programme or intervention was initiated, measuring impact can be challenging. Especially determining to what extent your intervention contributed to the change may be a tough task. How much of the results can you claim? And how do you calculate your impact claim?

Read More

Topics: Social impact, Social Return on Investment, sroi, impact claim

‘Meer met minder, dichter bij huis.’ Maar hoe? Zo dus!

Posted by Vincent Belgraver on 13 May 2016

De invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning in januari 2015 betekende de start van een grote transformatie in het sociaal domein. Vanaf dat moment werden gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In het kader van ‘meer met minder, dichter bij huis’ zijn gemeenten op zoek gegaan naar manieren om, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, kostenbesparingen gepaard te laten gaan met een verbetering van de kwaliteit. Uitgangspunten zoals ‘op eigen kracht’ en ‘in het eigen netwerk’ staan daarbij centraal. Maar hoe weten we van tevoren of een nieuwe interventie het gewenste resultaat oplevert?

Read More

Topics: Stakeholders, Social Return on Investment, Outcome-sturing, Transitie, Maatschappelijke business case

New outcomes, indicators and valuations from the Global Value Exchange now available at the Sinzer platform

Posted by Marlon van Dijk on 13 January 2016

The Global Value Exchange (GVE) is an open source database of outcomes, indicators and valuations that has been established by Social Value International as the premier database for social value and social impact analysis. Sinzer has a formal data partnership with the GVE since December 2014. This month we are updating our database with new outcomes, indicators and valuation that have been uploaded from different sources into the Global Value Exchange. This data is now made available at the Sinzer platform where you can use it to manage and maximize social impact.

Read More

Topics: Social Return on Investment, Social Value, outcomes, Global Value Exchange, data, indicators, metrics, valuations, benchmarks

How to measure and account for social impact?

Posted by Marlon van Dijk on 27 November 2015

 

That was the central question of last weeks Round Table we co-organized with Deloitte. Together with 25 professionals from different sectors – impact investors, philanthropists, social enterprises and NGO’s- we shared experiences on the topic of impact measurement and how to account for it.

Read More

Topics: Impact measurement, Social impact, Accountability, Social Return on Investment, Impact investing, Social accounting, Social impact management, impact measurement software, Social Value

Wat levert transformatie van het zorglandschap Gemeente Nijmegen op?

Posted by Emma Verheijke on 6 November 2015

Een transformatie van het zorglandschap met betere én goedkopere zorg? Gemeente Nijmegen beoogt dit te bereiken door het zorglandschap – samen met welzijns,- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen en de burgers – te gaan transformeren. Hoewel deze transformatie kan plaatsvinden binnen een organisatie is gemeente Nijmegen ervan overtuigd dat de grootste slagen zijn te maken door samenwerking in de zorgketen en het daarbij betrekken van het sociale netwerk van de cliënten. Om de transformatie te bewerkstelligen moet zorgvuldig worden afgewogen waar bezuinigingen moeten worden vergezeld van investeringen om een zogenaamde “zorgzame regio” te blijven. De transformatie is een combinatie van afbouwen én opbouwen. Op welke onderdelen zet je dan meer en juist minder in?

 

Read More

Topics: Stakeholders, Social Return on Investment, Outcome-sturing, Transitie, Maatschappelijke business case

How social accounting can drive your performance and accountability

Posted by Emma Verheijke on 27 August 2015

 

We believe that the social value an organisation creates is just as important as the financial value, and should therefore be treated accordingly. Why? We all agree that it’s normal that every business publishes their annual reports and is transparent about their financial performance. To do this properly requires processes, such as audits, accounting and reporting. If businesses perform financial accounting, why shouldn’t organisations aimed at creating social value perform social accounting?

Read More

Topics: Accountability, Social Return on Investment, Social accounting

Hoe wordt outcome sturing in de zorg een zinnige verbeter-tool?

Posted by Emma Verheijke on 13 August 2015

Image_outcome-word-written

Nu het eerste transitie-jaar ten einde loopt en de contracteer-ronde voor 2016 start, zullen outcomes een grotere rol gaan spelen in gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders. Zo moeten gemeenten sinds 1 januari 2015 transparant maken welke outcome criteria zij hanteren voor de jeugdhulp.  Wat betekent dit voor zorgaanbieders? Welke outcome criteria wegen het zwaarst? Hoe kun je hier als zorgaanbieder op anticiperen?

Read More

Topics: Social Return on Investment, Outcome-sturing, Transitie, WMO, Maatschappelijke business case

What is the most important aspect of social impact measurement?

Posted by Marlon van Dijk on 22 July 2015

image04JPEG 

Although many organizations are trying to capture social value behind their desk, we believe that “value is in the eye of the stakeholder, like beauty is in the eye of the beholder”. This statement underlines the importance of involving your stakeholders before and during your social impact measurement.

Read More

Topics: Impact measurement, Value, Stakeholders, Social Return on Investment

Hoe toon je als zorgorganisatie je maatschappelijke meerwaarde aan?

Posted by Emma Verheijke on 10 June 2015

Plaatje_meerwaarde-1 

De transitie in de zorg: gemeenten en zorgorganisaties zijn nog aan het bijkomen van de hectiek in aanloop naar 2015, maar de volgende inkoopronde is inmiddels alweer gestart. Hoewel de in april dreigende bezuiniging van 270 miljoen euro op de budgeten voor Jeugd en WMO van de baan lijkt te zijn, blijven kosteneffectiviteit en maatschappelijke meerwaarde kernthema’s in de inkoop voor aankomend jaar. Hoe maak je als zorgorganisatie die maatschappelijke meerwaarde zichtbaar?

Read More

Topics: Social Return on Investment, social business case

Using SROI for a Social Impact Bond

Posted by Jeremy Nicholls on 27 August 2014

social-impact-bonds

Social Return on Investment (SROI) and Social Impact Bonds (SIBs) are two ideas that are increasingly mentioned in the same breath.Emma Tomkinson talks about the differences and the similarities between the two.

Read More

Topics: Impact measurement, Social Return on Investment

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all