Sinzer Blog

How government procurement can be used to create social impact

Posted by Emma Verheijke on 19 August 2016

 

Doing business sustainably and fairly is becoming commonplace in the board rooms of many organisations. Social enterprises are at the forefront of this development, by developing sustainable business concepts that place the attainment of social impact over maximisation of financial return. At the same time, governments are facing so-called 'wicked problems' that require new ways of solving problems , such as unemployment, poverty and climate change. In order to bring these public and private entities together, the Social Impact Factory was initiated in 2015: a platform aimed at connecting and inspiring organisations to become more socially involved and to accelerate change towards a society where doing business fairly, sustainably and socially inclusive is the standard. Social impact measurement, the Factory feels, is a vital element in this process.  

Read More

Topics: Social impact, social return, social procurement, template

Van Social Return naar maatschappelijke impact

Posted by Marlon van Dijk on 26 January 2016

Ondernemende oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen een enorme impuls krijgen wanneer (lokale) overheden bij deze ondernemingen diensten of producten inkopen. Dit vraagt om inkoop op een slimme manier vorm te geven en daarbij niet alleen kijken naar de laagste aanschafprijs. Helaas is in de praktijk dat laatste vaak nog doorslaggevend, zelfs wanneer het criterium Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt toegepast (waarbij kwaliteit en prijs met elkaar in verband worden gebracht). Om naast aanschafprijs ook maatschappelijke impact mee te laten wegen bij het maken van inkoopbeslissingen, is een nieuwe uitdaging waar o.a. Nederlandse gemeenten nu voor staan. Steun bij het invullen van deze uitdaging kan echter worden gevonden in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn die vanaf april 2016 ook in Nederland van kracht wordt. Deze richtlijn biedt meer ruimte voor het behalen van sociale en duurzame doelstellingen.

Read More

Topics: Social impact, MKBA, Maatschappelijke business case, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, inkoop, aanbestedingen, social return, maatschappelijke impact

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all