Sinzer Blog

Samenwerking sociaal onderneming en gemeente? Maak een maatschappelijke Business Case

Posted by Emma Verheijke on 27 September 2016

Waar gemeenten en sociale ondernemingen gaan samenwerken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, rijst vaak een aantal vragen: welke impact wordt er gerealiseerd en hoe wordt deze gemeten? Leidt het tot kostenbesparingen voor de gemeente en hoe groot zijn die? Hoe om te gaan met besparingen die worden gerealiseerd binnen een ander domein? En welke investeringen zijn er nodig om dit te bereiken? Een maatschappelijke Business Case (mBC) helpt sociale ondernemingen en gemeenten om de impact in kaart te brengen en antwoord te krijgen op de genoemde vragen. Maar waar moet je op letten bij het maken en gebruiken van zo’n mBC?

Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, mbc, Maatschappelijke business case, gemeente, gemeentelijke aanbesteding, maatschappelijke impact, impactmeting, maatschappelijk rendement, sociaal ondernemingen, sociale onderneming

Hoe zet je als social enterprise impactmeting strategisch in?

Posted by Emma Verheijke on 24 June 2016

De Social Enterprise monitor 2016 laat zien dat het goed gaat met de Social Enterprise sector: de sector groeit, is minder afhankelijk van subsidies en heeft minder moeite dan voorgaande jaren om financiering aan te trekken. Daarnaast geeft 60% van de ondervraagden in de monitor aan dat zij op enige wijze maatschappelijke impact meten, bijna 10% meer dan in 2015. Goed nieuws, want om je onderneming te laten groeien is een goed begrip van je maatschappelijke waardecreatie cruciaal. De uitdaging voor veel van deze sociaal ondernemingen blijft echter: hoe kun je met beperkte middelen maatschappelijke impactmeting zo inzetten dat dit je zowel stuurinformatie oplevert, als informatie om verantwoording af te leggen aan investeerders, potentiele investeerders aan te trekken en klanten aan je te binden. Waar leg je de focus?

Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, Social change, Social Value, maatschappelijke impact, Social Impact Strategy, impactmeting, maatschappelijk rendement

How social impact measurement can help scale your social enterprise

Posted by Emma Verheijke on 3 December 2015

“Impact Matters” was the message we helped deliver during Impact Hub and Ashoka’s event last week in Vienna, aimed at informing social entrepreneurs about social impact and social impact measurement, and why no social entrepreneur should go without.

 

Read More

Topics: Impact measurement, Social enterprise, impact measurement software, Scaling

The importance of social impact measurement in a Social Impact Bond

Posted by Marlon van Dijk on 9 October 2015

The first national Social Impact Bond conference in the Netherlands, organized by START Foundation, is a fact. It was even the first national conference on Social Impact Bonds (SIBs) globally, since SIBs are still a relatively new phenomenal. Worldwide there are nearly 50 SIBs up and running of which 3 are launched in the Netherlands. Clearly, some people think this will become much bigger than it currently is.

Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, Impact investing, Maatschappelijke business case, philanthropy, overheid, publieke aanbesteding, aanbestedingen, government, Social Impact Bond

De social enterprise als business partner van de gemeente

Posted by Marlon van Dijk on 17 September 2015

 

 

Economische bedrijvigheid is de motor van de economie. En als die motor samen gaat met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken – zoals bij sociale ondernemingen het geval is – dan is de (lokale) overheid een logische partij om mee samen te werken. Hoe kan zo'n samenwerking er dan concreet uit zien?

Read More

Topics: Social enterprise, social business case, overheid, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, aanbestedingen

3 key reasons why social enterprises should measure impact

Posted by Emma Verheijke on 24 June 2015

werksessie-socialenterprisenl 

Social enterprises are united by one common goal: creating social change through business. Though social enterprises aim for both financial as social impact, many are – at least in part – funded by public money, foundations or do-good investors. These funds are granted not to be cashed back in dividend, but rather with the aim of creating as much social impact as possible. You would expect therefore, that all social enterprises know exactly how much social impact they are creating for whom, and which of their actions is the main value driver behind it. Especially because this knowledge holds the key to further amplify their impact, as well as accelerate and scale their businesses. Yet, many social enterprises do not measure their social impact. This blog post provides three key reasons that will surely convince all Social Enterprises (and their funders) to join the measuring camp!

Read More

Topics: Impact measurement, Social enterprise, Social change

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all