Sinzer Blog

De eerste impact metingen zijn in gang gezet

Posted by Malou van Nieuwkoop on 14 May 2018

- Deze blog is de tweede uit een serie van blogs over impact coaching aan bewonersinitiatieven in Utrecht –
Lees het eerste deel hier.

Zoals aangekondigd is Sinzer in opdracht van Gemeente Utrecht aan de slag met ‘impact coaching’ van 9 bewonersinitiatieven en sociaal ondernemingen in Utrecht. Wie dit precies zijn lees je in onze eerste blog over dit traject.

Na een of meerdere individuele coaching sessies per initiatief kunnen we een eerste balans opmaken. Wat ten eerste opvalt is dat alle initiatieven impact meten heel serieus nemen en prioriteit weten te geven, ondanks het kleine team waarmee gewerkt wordt. De deelnemers zijn oprichter, uitvoerder en nu ook impact manager. Naast de focus op dagelijkse activiteiten om het initiatief draaiende houden is iedereen vol enthousiasme aan de slag gegaan met hun impact managementstrategie. Na het maken van een Theory of Change is er gewerkt aan de doelstelling, scope en is er gekozen wie het belangrijkste publiek c.q. lezer is van de impact resultaten. Gezamenlijk zijn korte en lange termijn effecten en meetbare indicatoren gekozen en nu is de fase aangebroken van data verzamelen. In een latere fase volgt data-analyse, duiding en het uitwerken van mogelijke verbeteringen om de impact te vergroten.

Read More

Topics: impact management, sociaal ondernemers, maatschappeijke impact, gemeente Utrecht, bewonersinitiatieven

Van start met impact coaching aan 9 maatschappelijke organisaties in Gemeente Utrecht

Posted by Malou van Nieuwkoop on 7 March 2018

- Deze blog is de eerste van een serie van blogs over dit impact coaching traject -

In opdracht van Gemeente Utrecht gaat Sinzer dit jaar aan de slag met ‘impact coaching’ aan 9 bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen in Gemeente Utrecht. Het voornaamste doel: beter zicht krijgen op de maatschappelijk impact die door deze initiatieven wordt gecreëerd. Een bewonersinitiatief is een wijkgerichte organisatie of project met een vaak praktische oplossing voor een maatschappelijk probleem. Onlangs werd door Gemeente Utrecht de “visie op versterken van sociale basis” gepresenteerd en daarin werd opnieuw aangegeven dat vrijwillige bijdragen door bewonersinitiatieven van “onschatbare en onmisbare waarde” zijn in de Utrechtse samenleving. De visie stelt dat activiteiten van bewonersinitiatieven bijdragen aan het voorkomen en verminderen van maatschappelijke sociale problemen, zoals eenzaamheid, schulden of verbeteren van participatie. Maar hoeveel impact creëren zij precies? Voor wie of wat? Is er nog ruimte voor verbetering? Het impact coaching traject beoogt antwoord te geven op deze vragen, en daarnaast om de bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen te helpen hun boodschap en meerwaarde helder naar buiten te kunnen brengen.

Read More

Topics: impact management, sociaal ondernemers, maatschappeijke impact, gemeente Utrecht, bewonersinitiatieven

Sinzer’s solution for strategic impact management

Posted by David Karemaker on 1 April 2016

 

Sinzer software was initially focussed on the ‘standardized’ Social Return on Investment (SROI) methodology for social impact measurement. We developed and keep on improving our software solution for SROI that is now an international standard, reviewed by Social Value International

Many of our customers and prospects are less focussed on the SROI method for impact measurement. They have been developing their own impact measurement framwork to match their specific needs. Early 2015 Sinzer introduced a first version of the Strategic Impact Framework (SIF). This framework is now maturing as features are added for the different customers using it. SIF now allows for many types of applications for impact management.

Read More

Topics: Impact measurement, software, Social impact management, Social impact measurement, sinzer, strategy, framework, impact framework, social impact framework, social impact software management solution, Social Impact Strategy, impact management, software solution

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all