Sinzer Blog

Van Social Return naar maatschappelijke impact

Posted by Marlon van Dijk on 26 January 2016

Ondernemende oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen een enorme impuls krijgen wanneer (lokale) overheden bij deze ondernemingen diensten of producten inkopen. Dit vraagt om inkoop op een slimme manier vorm te geven en daarbij niet alleen kijken naar de laagste aanschafprijs. Helaas is in de praktijk dat laatste vaak nog doorslaggevend, zelfs wanneer het criterium Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt toegepast (waarbij kwaliteit en prijs met elkaar in verband worden gebracht). Om naast aanschafprijs ook maatschappelijke impact mee te laten wegen bij het maken van inkoopbeslissingen, is een nieuwe uitdaging waar o.a. Nederlandse gemeenten nu voor staan. Steun bij het invullen van deze uitdaging kan echter worden gevonden in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn die vanaf april 2016 ook in Nederland van kracht wordt. Deze richtlijn biedt meer ruimte voor het behalen van sociale en duurzame doelstellingen.

Read More

Topics: Social impact, MKBA, Maatschappelijke business case, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, inkoop, aanbestedingen, social return, maatschappelijke impact

De moderne MKBA: decentraal, digitaal en democratisch?

Posted by Menko Busch on 10 July 2015

 386305BE-234C-4022-A1DB-2CFAAE8250121

Stelt u zich eens voor dat u de minister van Milieu en Infrastructuur bent: hoe beslist u over de aanleg van een snelweg? U moet rekening houden met de wensen van uw achterban en andere partijen in de coalitie. Gelukkig geven inschattingen van de kosten en de baten inzicht in de toegevoegde waarde van de verschillende opties.

Read More

Topics: Impact measurement, MKBA

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all