Sinzer Blog

De social enterprise als business partner van de gemeente

Posted by Marlon van Dijk on 17 September 2015

 

 

Economische bedrijvigheid is de motor van de economie. En als die motor samen gaat met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken – zoals bij sociale ondernemingen het geval is – dan is de (lokale) overheid een logische partij om mee samen te werken. Hoe kan zo'n samenwerking er dan concreet uit zien?

Read More

Topics: Social enterprise, social business case, overheid, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, aanbestedingen

Hoe toon je als zorgorganisatie je maatschappelijke meerwaarde aan?

Posted by Emma Verheijke on 10 June 2015

Plaatje_meerwaarde-1 

De transitie in de zorg: gemeenten en zorgorganisaties zijn nog aan het bijkomen van de hectiek in aanloop naar 2015, maar de volgende inkoopronde is inmiddels alweer gestart. Hoewel de in april dreigende bezuiniging van 270 miljoen euro op de budgeten voor Jeugd en WMO van de baan lijkt te zijn, blijven kosteneffectiviteit en maatschappelijke meerwaarde kernthema’s in de inkoop voor aankomend jaar. Hoe maak je als zorgorganisatie die maatschappelijke meerwaarde zichtbaar?

Read More

Topics: Social Return on Investment, social business case

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all