Sinzer Blog

De Zelfredzaamheidmatrix vanaf nu beschikbaar in de Sinzer bibliotheek

Posted by Nelline Roest-Boers on 23 February 2018

Zelfredzaamheid is een veel gehoorde term in zorginstellingen en in gemeenteland. Met name sinds  langdurige zorg, de toeleiding naar werk en jeugdzorg onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Ook voor veel sociaal ondernemers is het vergroten van de zelfredzaamheid van hun doelgroep een belangrijk speerpunt. Maar waar hebben we het nu over, als we spreken over zelfredzaamheid?

Read More

Topics: Gevalideerde schalen, Zelfredzaamheidmatrix, Sinzer Library, Sinzer Bibliotheek

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all