Sinzer Blog

De eerste impact metingen zijn in gang gezet

Posted by Malou van Nieuwkoop on 14 May 2018

- Deze blog is de tweede uit een serie van blogs over impact coaching aan bewonersinitiatieven in Utrecht –
Lees het eerste deel hier.

Zoals aangekondigd is Sinzer in opdracht van Gemeente Utrecht aan de slag met ‘impact coaching’ van 9 bewonersinitiatieven en sociaal ondernemingen in Utrecht. Wie dit precies zijn lees je in onze eerste blog over dit traject.

Na een of meerdere individuele coaching sessies per initiatief kunnen we een eerste balans opmaken. Wat ten eerste opvalt is dat alle initiatieven impact meten heel serieus nemen en prioriteit weten te geven, ondanks het kleine team waarmee gewerkt wordt. De deelnemers zijn oprichter, uitvoerder en nu ook impact manager. Naast de focus op dagelijkse activiteiten om het initiatief draaiende houden is iedereen vol enthousiasme aan de slag gegaan met hun impact managementstrategie. Na het maken van een Theory of Change is er gewerkt aan de doelstelling, scope en is er gekozen wie het belangrijkste publiek c.q. lezer is van de impact resultaten. Gezamenlijk zijn korte en lange termijn effecten en meetbare indicatoren gekozen en nu is de fase aangebroken van data verzamelen. In een latere fase volgt data-analyse, duiding en het uitwerken van mogelijke verbeteringen om de impact te vergroten.

Read More

Topics: impact management, sociaal ondernemers, maatschappeijke impact, gemeente Utrecht, bewonersinitiatieven

Van start met impact coaching aan 9 maatschappelijke organisaties in Gemeente Utrecht

Posted by Malou van Nieuwkoop on 7 March 2018

- Deze blog is de eerste van een serie van blogs over dit impact coaching traject -

In opdracht van Gemeente Utrecht gaat Sinzer dit jaar aan de slag met ‘impact coaching’ aan 9 bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen in Gemeente Utrecht. Het voornaamste doel: beter zicht krijgen op de maatschappelijk impact die door deze initiatieven wordt gecreëerd. Een bewonersinitiatief is een wijkgerichte organisatie of project met een vaak praktische oplossing voor een maatschappelijk probleem. Onlangs werd door Gemeente Utrecht de “visie op versterken van sociale basis” gepresenteerd en daarin werd opnieuw aangegeven dat vrijwillige bijdragen door bewonersinitiatieven van “onschatbare en onmisbare waarde” zijn in de Utrechtse samenleving. De visie stelt dat activiteiten van bewonersinitiatieven bijdragen aan het voorkomen en verminderen van maatschappelijke sociale problemen, zoals eenzaamheid, schulden of verbeteren van participatie. Maar hoeveel impact creëren zij precies? Voor wie of wat? Is er nog ruimte voor verbetering? Het impact coaching traject beoogt antwoord te geven op deze vragen, en daarnaast om de bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen te helpen hun boodschap en meerwaarde helder naar buiten te kunnen brengen.

Read More

Topics: impact management, sociaal ondernemers, maatschappeijke impact, gemeente Utrecht, bewonersinitiatieven

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all