Sinzer Blog

De Zelfredzaamheidmatrix vanaf nu beschikbaar in de Sinzer bibliotheek

Posted by Nelline Roest-Boers on 23 February 2018

Zelfredzaamheid is een veel gehoorde term in zorginstellingen en in gemeenteland. Met name sinds  langdurige zorg, de toeleiding naar werk en jeugdzorg onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Ook voor veel sociaal ondernemers is het vergroten van de zelfredzaamheid van hun doelgroep een belangrijk speerpunt. Maar waar hebben we het nu over, als we spreken over zelfredzaamheid?

Read More

Topics: Gevalideerde schalen, Zelfredzaamheidmatrix, Sinzer Library, Sinzer Bibliotheek

Sinzer lanceert een online bibliotheek met standaard templates om impact te meten!

Posted by Nelline Roest-Boers on 16 February 2018

Vaak horen we van organisaties dat ze het lastig vinden om te beginnen met impact te meten. Veel vragen waarop een antwoord gevonden dient te worden: Wie is mijn primaire doelgroep? Wat is mijn Theory of Change? Welke impact verwacht ik te creëren en hoe ga ik dat meten?

Read More

Topics: Social Impact Management Framework, Zelfvertrouwen, General Self Efficacy Scale, Self Esteem Scale, Gevalideerde schalen

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all