Sinzer Blog

Sinzer lanceert een online bibliotheek met standaard templates om impact te meten!

Posted by Nelline Roest-Boers on 16 February 2018
Find me on:

Vaak horen we van organisaties dat ze het lastig vinden om te beginnen met impact te meten. Veel vragen waarop een antwoord gevonden dient te worden: Wie is mijn primaire doelgroep? Wat is mijn Theory of Change? Welke impact verwacht ik te creëren en hoe ga ik dat meten?

Sinzer heeft in de bijna 10 jaar dat zij bestaat veel verschillende klanten geholpen met het in kaart brengen van hun specifieke impact. Hoewel organisaties vaak verschillende projecten hebben, komen sommige ‘effectdomeinen’ – gebieden waar de organisatie verandering op verwacht te realiseren – vaker terug. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van eenzaamheid, het vergroten van welzijn, het verbeteren van de kwaliteit van leven of het vergroten van het zelfvertrouwen van hun doelgroep.

Voor veel van deze effectdomeinen zijn bestaande gevalideerde schalen ontwikkeld. Dat wil zeggen: een schaal waarvan is aangetoond dat de score daadwerkelijk weergeeft wat je wilt meten. Waar het kan, gebruiken we dit soort schalen. Bovendien geloven we in de meerwaarde van kennis delen. Waarom zou je het wiel twee keer willen uitvinden?

Daarom heeft Sinzer nu een online bibliotheek ontwikkeld met verschillende templates om impact te meten. Hierin vind je enkele van de meest gebruikte effecten, indicatoren en antwoordopties. Alleen het al bladeren door verschillende bestaande templates kan nuttig zijn in de beginfase van het definiëren van jouw impact. In de bibliotheek kun je:

  • Je laten inspireren door bestaande templates
  • Deze kennis hergebruiken door (delen van) de templates te kopiëren en in je eigen template te gebruiken

smartmockups_jdmsv4ip.jpeg

Een voorbeeld – template Zelfvertrouwen

Een van de beschikbare templates betreft ‘zelfvertrouwen’. Om zelfvertrouwen te meten wordt er vaak gekeken naar twee componenten: je zelfbeeld en je self-efficacy. Zelfbeeld heeft betrekking op hoe iemand zichzelf ziet, terwijl self-efficacy betrekking heeft op het vertrouwen dat iemand heeft in zijn/haar vaardigheden om een doel te bereiken of een probleem op te lossen. Voor elk van deze componenten bestaat een gevalideerde schaal:

  • Zelfbeeld: de Rosenberg Self Esteem Scale. Deze bestaat uit 10 items. Bijvoorbeeld: “Ik vind dat ik net zoveel waard ben als anderen” of “Soms vind ik mijzelf niets waard”.
  • Self-efficacy: General Self Efficacy Scale. Deze bestaat eveneens uit 10 items en een 4 puntschaal van 4 Volledig juist – 1 Volledig onjuist. Bijvoorbeeld: “Het lukt me altijd om moeilijke problemen op te lossen als ik er genoeg moeite voor doe”.

        Zelfvertrouwen voorbeeld indicator.png

Wil je weten hoe je dit template of een van onze andere templates zou kunnen gebruiken? 

Vraag dan een demo aan van onze tool!

Gratis demo

Topics: Social Impact Management Framework, Zelfvertrouwen, General Self Efficacy Scale, Self Esteem Scale, Gevalideerde schalen

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all