Sinzer Blog

Hoe toon je als zorgorganisatie je maatschappelijke meerwaarde aan?

Posted by Emma Verheijke on 10 June 2015
Find me on:

Plaatje_meerwaarde-1 

De transitie in de zorg: gemeenten en zorgorganisaties zijn nog aan het bijkomen van de hectiek in aanloop naar 2015, maar de volgende inkoopronde is inmiddels alweer gestart. Hoewel de in april dreigende bezuiniging van 270 miljoen euro op de budgeten voor Jeugd en WMO van de baan lijkt te zijn, blijven kosteneffectiviteit en maatschappelijke meerwaarde kernthema’s in de inkoop voor aankomend jaar. Hoe maak je als zorgorganisatie die maatschappelijke meerwaarde zichtbaar?


Zorg en hulp die voorheen centraal geleverd werd vanuit de AWBZ is per 1 januari van dit jaar deels verschoven naar de gemeenten. De doelen van deze transitie? Die zijn drievoudig:

  • Verder ontwikkelen van de participatiemaatschappij
  • Beperken van de kosten en omvang van de verzorgingsstaat
  • Tegengaan van de fragmentatie in het ondersteuningsaanbod

Naast een stelselverandering vraagt dit om een inhoudelijke vernieuwing van de sector: een ander aanbod en een nieuwe manier van werken van de verschillende partijen.  

Meedingen naar financiering

Ook de financiering van deze zorg is door de verschuiving de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Concreet betekent dat voor veel organisaties dat zij opnieuw meedingen naar financiering en hierover afspraken moeten maken met gemeente, zorgverzekeraar, of beide. Organisaties worden hierdoor gedwongen kritisch naar zichzelf te kijken: alleen die partijen die innovatieve zorg en hulp leveren van hoge kwaliteit en tegen een scherpe prijs blijven overeind. Maar simpelweg zeggen dat de organisatie deze drie kenmerken heeft, is niet voldoende: financiering wordt bemachtigd op basis van bewijs.

Wat maakt uw organisatie een betrouwbare partner? Creëert uw organisatie meerwaarde voor de maatschappij en bevordert deze burgerparticipatie? Doet uw organisatie dat op een kostenefficiënte wijze? En hoe overtuigd u de gemeente hiervan?

Maatschappelijke business case

Het bepalen van het maatschappelijk rendement van een organisatie met een maatschappelijke business case (mBC) kan hier een uitkomst bieden. In een mBC worden alle verwachte economische én maatschappelijke kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Aan (verwachte) effecten kunnen financiële waarden worden toegekend om zo de maatschappelijke meerwaarde aan te tonen.

Naast dat een mBC kan dienen om gesprekken met gemeenten, zorgverzekeraars en andere relevante stakeholders aan te gaan en financieringsafspraken te maken, biedt het de organisatie zelf ook relevante inzichten waarop kan worden gestuurd om processen efficiënter in te richten en meer maatschappelijke waarde te bereiken.

Administratielast minimaliseren

Een belangrijk aspect hierbij is dat het maken van een mBC vooral niet te veel tijd en administratielast moet veroorzaken. Voor de branchevereniging van gezinshuizen, Gezinspiratieplein, hebben wij daarom een template (blauwdruk) ingericht in de Sinzer managementtool, welke steeds opnieuw kan worden gebruikt om de maatschappelijke impact van gezinshuizen mee te meten / verbeteren: dat bespaart veel tijd. Tevens dient deze template als instrument om de verschillende gezinshuizen mee te benchmarken, en data over de gehele branche te aggregeren.

Benieuwd hoe een maatschappelijke business case er in de praktijk uitziet, en of deze nuttig is voor uw organisatie? Download de fact sheet en het rapport van de maatschappelijke business case Gezinshuizen via onderstaande button. 

 

 

> mBC Gezinshuizen  

 

Topics: Social Return on Investment, social business case

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all