Sinzer Blog

Hoe zet je als social enterprise impactmeting strategisch in?

Posted by Emma Verheijke on 24 June 2016
Find me on:

groep02JPEG.jpg

De Social Enterprise monitor 2016 laat zien dat het goed gaat met de Social Enterprise sector: de sector groeit, is minder afhankelijk van subsidies en heeft minder moeite dan voorgaande jaren om financiering aan te trekken. Daarnaast geeft 60% van de ondervraagden in de monitor aan dat zij op enige wijze maatschappelijke impact meten, bijna 10% meer dan in 2015. Goed nieuws, want om je onderneming te laten groeien is een goed begrip van je maatschappelijke waardecreatie cruciaal. De uitdaging voor veel van deze sociaal ondernemingen blijft echter: hoe kun je met beperkte middelen maatschappelijke impactmeting zo inzetten dat dit je zowel stuurinformatie oplevert, als informatie om verantwoording af te leggen aan investeerders, potentiele investeerders aan te trekken en klanten aan je te binden. Waar leg je de focus?

Het hebben van een heldere impact-gedreven strategie is voor sociaal ondernemingen cruciaal. Waarom? Omdat dit een organisatie kan helpen om a) stakeholders (en bijbehorende belangen) te prioriteren, b) invloed uit te oefenen op markt, klanten en sector en c) duurzaam te groeien en opschalen.

 

A) Het gaat niet om jou, maar om mijn doelgroep!

Financiers vragen sociaal ondernemingen in toenemende mate om impact data. Dit kun je als sociaal onderneming optimaal benutten door er regie op te pakken:

  • Blijf bij de kern: het lange termijn doel en “unique selling point” van jouw onderneming zou ook de kern drijver in je impactmeting en rapporten moeten zijn: hoe en in welke mate dragen de uitgevoerde activiteiten bij aan het bereiken van jouw doel?
  • Leg de focus in eerste instantie op die gebieden met de hoogste impact: zaken die de meest positieve effecten realiseren of de meest negatieve effecten verminderen.
  • Richt je doorlopende impactmeting zo in dat deze primair informatie oplevert die jou helpt betere management beslissingen te nemen, die meer positieve impact opleveren, in plaats van primair uit te gaan van informatie die financiers willen hebben. 

Dit helpt je om aan zowel financiers, maar ook je klanten en andere stakeholders, duidelijk te maken dat het niet primair om hén gaat, maar juist om jouw beneficianten: de mensen waarvoor je maatschappelijke impact aan het maken bent.

 

B) Oefen invloed uit op je markt

Wanneer je impact maakt en dit kan aantonen en onderbouwen, kun je die informatie aanwenden om invloed uit te oefenen op de markt waarin je opereert. De inzichten die het meten van je impact je zal opleveren, helpt dialoog rondom jouw impact thema’s ontstaan, prioriteiten en oplossingen beter voor het voetlicht krijgen en zo meer draagvlak, beleid en financiering voor jouw thema beschikbaar maken. Op die manier kan jouw impact-gedreven strategie je helpen je markt te beïnvloeden, in plaats van dat de markt bepaalt welke richting jij op gaat. Concreet zou dat zich kunnen vertalen in dat de overheid meer diensten/producten gaat inkopen bij jou of vergelijkbare initiatieven.

 

C) Duurzaam groeien en opschalen

 Een van de moeilijkste aspecten van duurzame groei is het jongleren van verschillende financiële en maatschappelijke impact uitdagingen. Een heldere impact-gedreven strategie kan je helpen koers te houden binnen sommige van deze issues:

  • het onderscheid maken tussen het verzekeren van financiële duurzaamheid op korte termijn enerzijds en het simpelweg “volgen van het geld” anderzijds
  • het aan je binden van investeerders of financiers voor de langere termijn zonder daarbij van je missie af te dwalen
  • Het opschalen van de juiste zaken in het juiste formaat en op het juiste moment, in lijn met jouw impact doelstellingen in plaats van externe belangen.

Waar begin je?

Het creëren van een sterke impact-gedreven strategie begint bij het opstellen van een heldere “Theory of Change”, waarin ten minste duidelijk moet worden wie de stakeholders zijn, hoe jouw activiteiten bijdragen aan het creëren van zowel korte termijn resultaten, evenals aan het creëren van langere termijn veranderingen voor jouw stakeholders en/of de maatschappij.

Een tweede stap is om dit te vertalen in een raamwerk waarmee je kunt meten of en in welke mate jouw korte, middellange en lange termijn doelen worden bereikt, en op welke wijze je daarover kunt rapporteren.

 

Hulp nodig bij deze stappen? Sinzer biedt zowel advies bij het uitvoeren van deze stappen, als software om het operationaliseren van het meten binnen jouw organisatie te borgen. Neem contact op met Emma Verheijke (emma@sinzer.org of 06-54397363) voor meer informatie of om een vrijblijvende afspraak te plannen.

Of lees hoe wij Van Hulley hielpen hun Theory of Change en impact in kaart te brengen:

> Case Study Van Hulley

Topics: Social impact, Social enterprise, Social change, Social Value, maatschappelijke impact, Social Impact Strategy, impactmeting, maatschappelijk rendement

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all