Sinzer Blog

Marlon van Dijk

Recent Posts

Non-financial reporting: the new status quo?

Posted by Marlon van Dijk on 24 January 2018
Read More

Topics: impact metrics, SDGs, framework

SDG Impact template: start measuring your contribution to the SDGs

Posted by Marlon van Dijk on 20 December 2017

Impact investing with the purpose of contributing to the Sustainable Development Goals is still in its infancy. One of the main obstacles in this field, is how to measure the impact that these investments create. In order to help the sector achieve some standardization, the Sustainable Finance Platform – chaired by the Dutch Central Bank (DNB) – formed a Working Group on SDG impact measurement.

Read More

Topics: software, impact metrics, SDGs, framework, template

Drie redenen waarom een ToC jou niet helpt impact te maximaliseren!

Posted by Marlon van Dijk on 29 June 2017

 

De Theory of Change - of een “ToC” zoals vele medewerkers binnen fondsen en goede doelenorganisaties dit instrument noemen - is een instrument dat helpt te onderbouwen hoe de activiteiten van een project, interventie of programma, het beoogde doel zullen bereiken. De uitkomsten worden vaak gevisualiseerde in een infographic, tabel of diagram, waarin de relaties tussen activiteiten en effecten duidelijk zichtbaar zijn. Steeds meer maatschappelijke organisaties omarmen de ToC aanpak en ontwikkelen er één (of meerdere) voor hun organisatie. En dat is goed! Een ToC beschrijft de impact doelstelling van een organisatie, evenals welke activiteiten nodig zijn om die doelstelling te behalen, en is daarmee een waardevol instrument om strategie en uitvoering binnen een organisatie scherp te stellen. Voor het managen van de impact van een organisatie is een ToC alleen echter niet voldoende. Een ToC helpt namelijk niet om stelselmatig te sturen op impact en die informatie te gebruiken om impact te kunnen maximaliseren.

Figuur 1: Voorbeeld Theory of Change

 

Drie redenen waarom een ToC hierbij niet helpt: 

  1. Zicht hebben op wat er verandert

Een ToC redeneert vaak terug vanaf het gewenste effect en doel dat behaald moet worden (bijvoorbeeld kinderen gaan langer naar school in een bepaald ontwikkelingsland) en welke activiteiten daar voor nodig zijn. Het is daarmee vooral een zoektocht naar (reeds bestaande) bewijzen om de effectiviteit van activiteiten te onderbouwen. Het biedt echter geen inzicht in mogelijke andere veranderingen die optreden, zoals bijvoorbeeld onbedoelde (positieve en negatieve) veranderingen, voor verschillende stakeholders. Inzicht hebben in alle veranderingen die door jouw activiteiten optreden, in tegenstelling tot alleen de positieve, beoogde effecten, is cruciaal om de activiteiten te verbeteren en daarmee meer positieve impact te realiseren.

Een voorbeeld: een programma gericht om mensen van hun alcoholverslaving af te helpen, boekte voor 50 van de 100 mensen die instroomden positieve effecten (meer zelfvertrouwen, betere gezondheid, werk en inkomen, et cetera). Men had echter geen zicht op de veranderingen die optraden in het leven van de 50 mensen die niet succesvol het programma hadden doorlopen. Na onderzoek bleek echter dat de negatieve onbedoelde effecten voor deze doelgroep dermate groot waren (doordat “wederom” een poging om van hun verslaving af te komen niet was gelukt, ervoer deze groep zware depressies en totale verlies aan motivatie om nogmaals een stoppoging te doen) dat de organisatie – aangezien zij deze mensen wel had toegelaten in het programma – zich er (terecht!) verantwoordelijk voor voelde. Dit motiveerde de organisatie verder onderzoek naar beide groepen te doen, wat uit wees dat het verschil tussen de negateive effecten veel groter was voor de groep die geen familie, vrienden en/of sociaal vangnet had om op terug te vallen. Dit inzicht heeft de organisatie er toe bewogen te toegang voor mensen zonder sociaal vangnet tijdelijk stop te zetten en in de tussentijd een een strategische samenwerking te ontwikkelen voor deelnemers die geen sociaal vangnet hebben, waarbij zij worden gekoppeld aan vrijwillige ‘buddies’ die als vangnet fungeren. Het resultaat was zeer positief: door de aanpassing in dit programma is het percentage deelnemers, met en zonder vangnet, dat succesvol van hun alcoholverslaving afkomt enorm gestegen en de negatieve impact voor de deelnemers die niet succesvol slagen verminderd. 

  1. Zicht hebben op voor wie er wat verandert

 Een ToC wordt opgesteld om te onderbouwen hoe bepaalde activiteiten veranderingen creeren in het leven van de beneficiant (ook wel eindgebruiker of primaire doelgroep). Doorgaans is de primaire doelgroep echter meer gesegmenteerd en loont het om deeze groep op basis van verschillende profielen te segmenteren en een ToC te ontwikkelen voor elk segment. Een interventie gericht op jonge moeders kan een verschillende aanpak vergen voor jonge moeders met een hoog of laag opleidingsniveau, of uit Rotterdam of Ede, of alleenstaand of niet. Het is daarom belangrijk om stakeholders verder te segmenteren en de activiteiten die nodig zijn per stakeholder-segment verder te specificeren. Commerciële bedrijven zijn hier vaak beter in dan non-profits: zicht hebben op wie precies je klant (of doelgroep) is, helpt bij het beter begrijpen van de specifieke noden en het aanbod daar op aan te passen. Eigenlijk bestaat één ToC dus niet, het is vaak een opsomming van allerlei ToC’s per klantsegment.Daarnaast zijn er ook vaak andere stakeholders - naast de primaire doelgroep - die veranderingen ervaren door toedoen van de interventie welke niet worden meegenomen in een ToC.

  1. Zicht hebben op hoe belangrijk de veranderingen zijn

Daarnaast biedt een ToC onvoldoende zicht op hoe belangrijk de veranderingen zijn voor de doelgroep. Het prioriteren van effecten samen met de doelgroep(en) van jouw interventie(s) is cruciaal om inzicht te krijgen of wat je doet daadwerkelijk belangrijk is voor de mensen waarvoor je het doet. Een voorbeeld: “Wheels to Meals” - een sociaal onderneming die gezonde en betaalbare maaltijden thuis verzorgt voor ouderen verwachtte dat de gezondheidseffecten voor de doelgroep het belangrijkste was, maar na het betrekken van de doelgroep bleek het sociale netwerk dat dit de ouderen opleverde veel belangrijker was.

Kortom, het nadenken over wat je impact doelstelling is, en om op basis van bestaande literatuur te onderbouwen welke activiteiten en op welke manier gaan bijdragen aan het behalen van die doelstelling is een eerste stap. Het helpt om te voorkomen dat je je werk teveel baseert op aannames en ‘goede bedoelingen’. Om stelselmatig te blijven leren en verbeteren is echter meer nodig: een cyclisch impact management proces ingebed in de organisaties waarin regelmatig data wordt verzameld, geanalyseerd, geduid en gebruikt om activiteiten te verbeteren. Hiermee kan je stelselmatig negatieve impact te verminderen en positieve impact te maximaliseren.

Meer weten over onze impact management oplossing? Neem gerust contact met ons op. 

Contact ons  

Read More

Topics: goede doelen, goede doelen organisaties

Let's Go Social event: a recap

Posted by Marlon van Dijk on 7 October 2016

After the successful launch of Sinzer two years ago, we felt it was time to celebrate our successes as well as share some of our clients’ best practices. We therefore organised our event “Let’s Go Social” which took place the 15th of September. Around 120 people from a wide range of organisations attended the event to celebrate Sinzer’s 2nd anniversary with us.

Read More

Topics: Social impact, Social change, Social accounting, Social Value

Impact claim: how can you be sure you cause the change?

Posted by Marlon van Dijk on 29 July 2016

Everyone is talking impact nowadays. Organisations can’t get away anymore with just reporting about a few outputs, such as the number of people they have reached or the number of schools they have built. Nowadays, they also need to understand, report about and be accountable for the change (both positive and negative) that is created by their activities. Did the intervention actually make a lasting difference in people’s lives? Since such results generally only occur after a longer period of time, sometimes even years after a programme or intervention was initiated, measuring impact can be challenging. Especially determining to what extent your intervention contributed to the change may be a tough task. How much of the results can you claim? And how do you calculate your impact claim?

Read More

Topics: Social impact, Social Return on Investment, sroi, impact claim

Maatschappelijk aanbesteden en het belang van impactmetingen

Posted by Marlon van Dijk on 20 June 2016

Minder overheid, meer samenleving: een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer te stoppen is. Aan de ene kant rekent de overheid op het probleemoplossend vermogen van de samenleving en is zij ook om budgettaire redenen genoodzaakt daarop waar mogelijk te vertrouwen. Aan de andere kan stropen ook burgers, (sociaal) ondernemers en maatschappelijke partners in toenemende mate de mouwen op en eisen zij meer ruimte om zelf maatschappelijke problemen te lijf te gaan. Het fenomeen maatschappelijk aanbesteden vervult daarin een steeds belangrijkere rol: het biedt burgers, lokale initiatieven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties de kans om taken uit te voeren die traditioneel bij (commerciële) marktpartijen lagen of door de overheid zelf werden uitgevoerd

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, overheid, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, aanbestedingen, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement

Hoe impactmeting de filantropische sector gaat veranderen!

Posted by Marlon van Dijk on 1 June 2016

Het nieuwe validatiestelsel voor de goede doelensector in Nederland, dat uitgewerkt is door de branchevereniging Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF, is een positief pleidooi voor het meten van maatschappelijke impact. Het onderschrijft namelijk dat het interessanter is om te weten wat er bereikt is met het geld dat gedoneerd wordt, dan hoeveel procent van de giften er precies wordt besteed aan het doel. Immers, je kunt 100% van de verworven middelen aan het doel besteden en totaal geen impact hebben doordat de interventie niet heeft gewerkt. Zowel donateur als eindbeneficiant zullen daar niet blij mee zijn, als ook de goede doelenorganisatie niet.

Read More

Topics: Impact measurement, Social impact, maatschappelijke impact, impact framework, social impact software management solution, impactmeting, validatiestelsel, filantropie

New set of indicators from Global Reporting Initiative (GRI) available in Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on 28 April 2016

Sinzer recently announced a formal Data Partnership with the Global Value Exchange (GVE), a crowd sourced database of Values, Outcomes, Indicators and Stakeholders. We are presenting a series of blogs with more detailed information about the data sources GVE uses to extract outcomes, indicators and valuations. This week we highlight indicators from Global Reporting Initiative (GRI), from which 113 indicators have been extracted and added to the GVE database. As a result from our data partnership with the GVE, these indicators can now also be accessed on the Sinzer platform and added to your impact assessments.

Read More

Topics: Accountability, Social accounting, indicators, metrics, social impact software management solution, GRI, sustainability

The Global Goals for Sustainable Development (SDGs) are now available in Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on 21 April 2016

Sinzer recently announced a formal Data Partnership with the Global Value Exchange (GVE). We are presenting a series of blogs with more detailed information about the data sources GVE uses to extract outcomes, indicators and valuations from. This week we highlight the Global Goals for Sustainable Development (SDGs) from which 17 outcomes and 174 related indicators are extracted and added to the GVE database. As a result of our data partnership with the GVE, these outcomes and indicators can now also be accessed on the Sinzer platform.

Read More

Topics: Social impact, SDGs

TEEB Valuations are now available in Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on 8 April 2016

Sinzer recently announced a formal Data Partnership with the Global Value Exchange (GVE). We are presenting a series of blogs with more detailed information about the data sources GVE uses to extract outcomes, indicators and valuations from. This week we highlight the TEEB Valuation Database, from which more than 200 valuations have been extracted and added to the GVE database. As a result of our data partnership with the GVE, these valuations can now also be accessed on the Sinzer platform.

Read More

Topics: valuations, sroi

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all