Sinzer Blog

Sinzer lanceert een online bibliotheek met standaard templates om impact te meten!

Posted by Nelline Boers on 16 February 2018

Vaak horen we van organisaties dat ze het lastig vinden om te beginnen met impact te meten. Veel vragen waarop een antwoord gevonden dient te worden: Wie is mijn primaire doelgroep? Wat is mijn Theory of Change? Welke impact verwacht ik te creëren en hoe ga ik dat meten?

Read More

Topics: Social Impact Management Framework, Zelfvertrouwen, General Self Efficacy Scale, Self Esteem Scale, Gevalideerde schalen

Non-financial reporting: the new status quo?

Posted by Marlon van Dijk on 24 January 2018
Read More

Topics: impact metrics, SDGs, framework

SDG Impact template: start measuring your contribution to the SDGs

Posted by Marlon van Dijk on 20 December 2017

Impact investing with the purpose of contributing to the Sustainable Development Goals is still in its infancy. One of the main obstacles in this field, is how to measure the impact that these investments create. In order to help the sector achieve some standardization, the Sustainable Finance Platform – chaired by the Dutch Central Bank (DNB) – formed a Working Group on SDG impact measurement.

Read More

Topics: software, impact metrics, SDGs, framework, template

Impact measurement templates ready for you to compile your own!

Posted by David Karemaker on 14 December 2017

We hear from many organisations that they find it difficult to start the process of measuring their impact. Some of the questions to ask may seem straightforward at first, but can in reality be complex to answer: Who are my beneficiaries? What is my Theory of Change? What is the impact I create and how do I get into a measuring & improving cycle?

Read More

Topics: framework, Theory of Change, Social impact management software, Social impact measurement software, Benchmarking, Aggregation, Data collection

Europeana: Understanding the impact of (digital) cultural heritage

Posted by Emma Verheijke on 11 August 2017

 

Europeana, the network for the cultural heritage sector in Europe, believes making cultural heritage digitally available and accessible is important. But why exactly? What is the value of this? Who benefits from it? What changes does it create? Or in other words: what is the impact of Europeana?

Europeana has certain impact goals, such as contributing to creating a shared European identity. Europeana strongly believes in being specific about the changes you aim to create, and in testing whether you are indeed creating these changes. This is the reason Europeana recently engaged Sinzer and embarked on a journey to assess the impact of Europeana Research, and the curated collections Europeana Fashion & Europeana Photography. The aim is that through this assessment, general learnings about the impact of Europeana in general can be drawn as well.

Before impact can be measured, it's crucial to define the outcomes and impact you intend and expect to happen; designing the Theory of Change. During this phase several multi-stakeholder workshops were held for Europeana Fashion, Photography & Research. In these session intended and expected impact was ‘mapped’ by answering questions such as: who experiences change as a result of accessing or providing data? What changes do these groups experience? How can this be influenced by changing the offering or services? Or, to be more concrete: does accessing heritage material through a Europeana service increase people’s knowledge about historic events and different cultures? And does this affect their behaviour towards others or life itself? Does Europeana through Europeana Fashion, Europeana Photography or Europeana Research ‘make life easier’ for researchers and professionals who rely on cultural heritage for their work? And is this important to them?

Once we had identified the activities that would ultimately lead to impact, and some of the steps in between, we turned our attention to how we could evidence this. Taking each stakeholder, we look at what changes we thought most important to measure, and identified what we could ask in a survey to gather data for those measurements. After the sessions, the impact ‘mapping’, including these measures (indicators), were translated into several surveys, which are currently being used to collect data from a variety of stakeholders like Galleries, Libaries, Archives and Musea (or in short: GLAMs), researchers, designers, professionals, and general users. Results are expected to be ready in September.

While Europeana expects that the insights from the reports will help demonstrate the importance of their collective existence and work, it will also provide tangible management information: what can they do differently in order to create more impact? Assessing impact is not seen as a one-off exercise, but rather as the start of an ongoing impact management process that stimulates continuous learning and improvements.

Would you like to help Europeana in this process? Have you visited the thematic collections of  Europeana Fashion, Europeana Photography or Europeana Research?  Take the 10 minute impact survey.

 

Read More

Topics: Social impact, Social impact management, Theory of Change, Social Impact Management Framework, Social impact assessment, Survey, Data collection

Drie redenen waarom een ToC jou niet helpt impact te maximaliseren!

Posted by Marlon van Dijk on 29 June 2017

 

De Theory of Change - of een “ToC” zoals vele medewerkers binnen fondsen en goede doelenorganisaties dit instrument noemen - is een instrument dat helpt te onderbouwen hoe de activiteiten van een project, interventie of programma, het beoogde doel zullen bereiken. De uitkomsten worden vaak gevisualiseerde in een infographic, tabel of diagram, waarin de relaties tussen activiteiten en effecten duidelijk zichtbaar zijn. Steeds meer maatschappelijke organisaties omarmen de ToC aanpak en ontwikkelen er één (of meerdere) voor hun organisatie. En dat is goed! Een ToC beschrijft de impact doelstelling van een organisatie, evenals welke activiteiten nodig zijn om die doelstelling te behalen, en is daarmee een waardevol instrument om strategie en uitvoering binnen een organisatie scherp te stellen. Voor het managen van de impact van een organisatie is een ToC alleen echter niet voldoende. Een ToC helpt namelijk niet om stelselmatig te sturen op impact en die informatie te gebruiken om impact te kunnen maximaliseren.

Figuur 1: Voorbeeld Theory of Change

 

Drie redenen waarom een ToC hierbij niet helpt: 

  1. Zicht hebben op wat er verandert

Een ToC redeneert vaak terug vanaf het gewenste effect en doel dat behaald moet worden (bijvoorbeeld kinderen gaan langer naar school in een bepaald ontwikkelingsland) en welke activiteiten daar voor nodig zijn. Het is daarmee vooral een zoektocht naar (reeds bestaande) bewijzen om de effectiviteit van activiteiten te onderbouwen. Het biedt echter geen inzicht in mogelijke andere veranderingen die optreden, zoals bijvoorbeeld onbedoelde (positieve en negatieve) veranderingen, voor verschillende stakeholders. Inzicht hebben in alle veranderingen die door jouw activiteiten optreden, in tegenstelling tot alleen de positieve, beoogde effecten, is cruciaal om de activiteiten te verbeteren en daarmee meer positieve impact te realiseren.

Een voorbeeld: een programma gericht om mensen van hun alcoholverslaving af te helpen, boekte voor 50 van de 100 mensen die instroomden positieve effecten (meer zelfvertrouwen, betere gezondheid, werk en inkomen, et cetera). Men had echter geen zicht op de veranderingen die optraden in het leven van de 50 mensen die niet succesvol het programma hadden doorlopen. Na onderzoek bleek echter dat de negatieve onbedoelde effecten voor deze doelgroep dermate groot waren (doordat “wederom” een poging om van hun verslaving af te komen niet was gelukt, ervoer deze groep zware depressies en totale verlies aan motivatie om nogmaals een stoppoging te doen) dat de organisatie – aangezien zij deze mensen wel had toegelaten in het programma – zich er (terecht!) verantwoordelijk voor voelde. Dit motiveerde de organisatie verder onderzoek naar beide groepen te doen, wat uit wees dat het verschil tussen de negateive effecten veel groter was voor de groep die geen familie, vrienden en/of sociaal vangnet had om op terug te vallen. Dit inzicht heeft de organisatie er toe bewogen te toegang voor mensen zonder sociaal vangnet tijdelijk stop te zetten en in de tussentijd een een strategische samenwerking te ontwikkelen voor deelnemers die geen sociaal vangnet hebben, waarbij zij worden gekoppeld aan vrijwillige ‘buddies’ die als vangnet fungeren. Het resultaat was zeer positief: door de aanpassing in dit programma is het percentage deelnemers, met en zonder vangnet, dat succesvol van hun alcoholverslaving afkomt enorm gestegen en de negatieve impact voor de deelnemers die niet succesvol slagen verminderd. 

  1. Zicht hebben op voor wie er wat verandert

 Een ToC wordt opgesteld om te onderbouwen hoe bepaalde activiteiten veranderingen creeren in het leven van de beneficiant (ook wel eindgebruiker of primaire doelgroep). Doorgaans is de primaire doelgroep echter meer gesegmenteerd en loont het om deeze groep op basis van verschillende profielen te segmenteren en een ToC te ontwikkelen voor elk segment. Een interventie gericht op jonge moeders kan een verschillende aanpak vergen voor jonge moeders met een hoog of laag opleidingsniveau, of uit Rotterdam of Ede, of alleenstaand of niet. Het is daarom belangrijk om stakeholders verder te segmenteren en de activiteiten die nodig zijn per stakeholder-segment verder te specificeren. Commerciële bedrijven zijn hier vaak beter in dan non-profits: zicht hebben op wie precies je klant (of doelgroep) is, helpt bij het beter begrijpen van de specifieke noden en het aanbod daar op aan te passen. Eigenlijk bestaat één ToC dus niet, het is vaak een opsomming van allerlei ToC’s per klantsegment.Daarnaast zijn er ook vaak andere stakeholders - naast de primaire doelgroep - die veranderingen ervaren door toedoen van de interventie welke niet worden meegenomen in een ToC.

  1. Zicht hebben op hoe belangrijk de veranderingen zijn

Daarnaast biedt een ToC onvoldoende zicht op hoe belangrijk de veranderingen zijn voor de doelgroep. Het prioriteren van effecten samen met de doelgroep(en) van jouw interventie(s) is cruciaal om inzicht te krijgen of wat je doet daadwerkelijk belangrijk is voor de mensen waarvoor je het doet. Een voorbeeld: “Wheels to Meals” - een sociaal onderneming die gezonde en betaalbare maaltijden thuis verzorgt voor ouderen verwachtte dat de gezondheidseffecten voor de doelgroep het belangrijkste was, maar na het betrekken van de doelgroep bleek het sociale netwerk dat dit de ouderen opleverde veel belangrijker was.

Kortom, het nadenken over wat je impact doelstelling is, en om op basis van bestaande literatuur te onderbouwen welke activiteiten en op welke manier gaan bijdragen aan het behalen van die doelstelling is een eerste stap. Het helpt om te voorkomen dat je je werk teveel baseert op aannames en ‘goede bedoelingen’. Om stelselmatig te blijven leren en verbeteren is echter meer nodig: een cyclisch impact management proces ingebed in de organisaties waarin regelmatig data wordt verzameld, geanalyseerd, geduid en gebruikt om activiteiten te verbeteren. Hiermee kan je stelselmatig negatieve impact te verminderen en positieve impact te maximaliseren.

Meer weten over onze impact management oplossing? Neem gerust contact met ons op. 

Contact ons  

Read More

Topics: goede doelen, goede doelen organisaties

Combining Sustainable Development Goals with IRIS and GRI for a better world

Posted by Bashir Khoshiwal on 8 May 2017

Read More

Topics: Blog, impact metrics, SDGs, IRIS, framework, sustainability, sustainable development goals

The Kent Impact Model: measuring impact for a Consortium of UK charities

Posted by Emma Verheijke on 2 February 2017

During the Social Value Members Exchange 2016 in Birmingham last November, Aleron and Sinzer jointly presented the Kent Impact Model (KIM), an impact framework developed on the Sinzer software platform to help a Consortium of 20 charities in Kent delivering services to the elderly, measure and manage the impact of their work.

Read More

Topics: Social impact management, Social impact measurement, social impact framework, Social impact management software, Social impact measurement software, Benchmarking, Social Impact Management Framework, Aggregation

Maatschappelijke Business Case Maatjesprojecten: 'gekanteld' werken in het sociaal domein

Posted by Vincent Belgraver on 18 November 2016

Gekanteld werken

‘Kantelen’ en ‘gekanteld werken’ zijn veelgehoorde termen wanneer er wordt gesproken over de transformatie van het sociaal domein. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) omschrijft kantelen als ‘het in gesprek gaan met de burger om, uitgaande van de eigen mogelijkheden, te komen tot ondersteuning die bijdraagt aan het kunnen blijven ‘meedoen’ in de samenleving.’ 

Read More

Topics: mbc, Transitie, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, sociaal domein, maatjesprojecten

A Template for Inclusive Businesses – Facilitates impact measurement and comparison of different IB’S

Posted by Nelline Boers on 25 October 2016

Inclusive Businesses have been part of the ‘development toolkit’ for more than a decade now. The term Inclusive Business (IB) was coined by the World Business Council for Sustainable Development in 2005, which defined IB’s as “a private sector approach to providing goods, services, and livelihoods on a commercially viable basis, either at scale or scalable, to people at the base of the pyramid by making them part of the value chain of companies’ core business as suppliers, distributors, retailers, or customers”.

Read More

Topics: Impact measurement, Social impact, inclusive business, template, inclusive businesses, bottom of the pyramid, base of the pyramid

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all