Sinzer Blog

Beleidsontwikkeling: wat als geld niet gelukkig maakt?

Posted by Vincent Belgraver on 6 July 2016

 

Tijdens het recente debat ‘Welvaart in Kaart’ in de Tweede Kamer riep Kamerlid Marianne Thieme op om op zoek te gaan naar andere indicatoren voor beleid dan geld. “Waarom laten we ons vangen in economische cijfers, die niets zeggen over de kracht van onze gemeenschapszin?” En “waarom willen we alles meten en in geld uitdrukken, behalve dat wat het leven echt de moeite waard maakt?”, zo vroeg ze zich enigszins geërgerd af. En wellicht terecht, want beleidsmakers en politici baseren zich nog veelvuldig op de Macro Economische Verkenningen, die vaak als belangrijke leidraad worden gebruikt bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Hoewel deze rapportages belangrijke inzichten verschaffen, zeggen ze nauwelijks iets over welvaart in de breedste zin van het woord. De benadering is met name financieel-economisch van aard. Het is dan ook van belang dat er gezocht wordt naar indicatoren die immateriële waarde centraal stellen, om die vervolgens te kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van nieuw beleid.

Read More

Topics: gemeente, overheid, maatschappelijke impact, sroi, maatschappelijke waarde, indicatoren, welvaartsbegrip, waarde

Hoe zet je als social enterprise impactmeting strategisch in?

Posted by Emma Verheijke on 24 June 2016

De Social Enterprise monitor 2016 laat zien dat het goed gaat met de Social Enterprise sector: de sector groeit, is minder afhankelijk van subsidies en heeft minder moeite dan voorgaande jaren om financiering aan te trekken. Daarnaast geeft 60% van de ondervraagden in de monitor aan dat zij op enige wijze maatschappelijke impact meten, bijna 10% meer dan in 2015. Goed nieuws, want om je onderneming te laten groeien is een goed begrip van je maatschappelijke waardecreatie cruciaal. De uitdaging voor veel van deze sociaal ondernemingen blijft echter: hoe kun je met beperkte middelen maatschappelijke impactmeting zo inzetten dat dit je zowel stuurinformatie oplevert, als informatie om verantwoording af te leggen aan investeerders, potentiele investeerders aan te trekken en klanten aan je te binden. Waar leg je de focus?

Read More

Topics: Social impact, Social enterprise, Social change, Social Value, maatschappelijke impact, Social Impact Strategy, impactmeting, maatschappelijk rendement

Maatschappelijk aanbesteden en het belang van impactmetingen

Posted by Marlon van Dijk on 20 June 2016

Minder overheid, meer samenleving: een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer te stoppen is. Aan de ene kant rekent de overheid op het probleemoplossend vermogen van de samenleving en is zij ook om budgettaire redenen genoodzaakt daarop waar mogelijk te vertrouwen. Aan de andere kan stropen ook burgers, (sociaal) ondernemers en maatschappelijke partners in toenemende mate de mouwen op en eisen zij meer ruimte om zelf maatschappelijke problemen te lijf te gaan. Het fenomeen maatschappelijk aanbesteden vervult daarin een steeds belangrijkere rol: het biedt burgers, lokale initiatieven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties de kans om taken uit te voeren die traditioneel bij (commerciële) marktpartijen lagen of door de overheid zelf werden uitgevoerd

Read More

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, overheid, publieke aanbesteding, gemeentelijke aanbesteding, aanbestedingen, maatschappelijke impact, maatschappelijk aanbesteden, maatschappelijk rendement

Hoe impactmeting de filantropische sector gaat veranderen!

Posted by Marlon van Dijk on 1 June 2016

Het nieuwe validatiestelsel voor de goede doelensector in Nederland, dat uitgewerkt is door de branchevereniging Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF, is een positief pleidooi voor het meten van maatschappelijke impact. Het onderschrijft namelijk dat het interessanter is om te weten wat er bereikt is met het geld dat gedoneerd wordt, dan hoeveel procent van de giften er precies wordt besteed aan het doel. Immers, je kunt 100% van de verworven middelen aan het doel besteden en totaal geen impact hebben doordat de interventie niet heeft gewerkt. Zowel donateur als eindbeneficiant zullen daar niet blij mee zijn, als ook de goede doelenorganisatie niet.

Read More

Topics: Impact measurement, Social impact, maatschappelijke impact, impact framework, social impact software management solution, impactmeting, validatiestelsel, filantropie

‘Meer met minder, dichter bij huis.’ Maar hoe? Zo dus!

Posted by Vincent Belgraver on 13 May 2016

De invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning in januari 2015 betekende de start van een grote transformatie in het sociaal domein. Vanaf dat moment werden gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In het kader van ‘meer met minder, dichter bij huis’ zijn gemeenten op zoek gegaan naar manieren om, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, kostenbesparingen gepaard te laten gaan met een verbetering van de kwaliteit. Uitgangspunten zoals ‘op eigen kracht’ en ‘in het eigen netwerk’ staan daarbij centraal. Maar hoe weten we van tevoren of een nieuwe interventie het gewenste resultaat oplevert?

Read More

Topics: Stakeholders, Social Return on Investment, Outcome-sturing, Transitie, Maatschappelijke business case

New set of indicators from Global Reporting Initiative (GRI) available in Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on 28 April 2016

Sinzer recently announced a formal Data Partnership with the Global Value Exchange (GVE), a crowd sourced database of Values, Outcomes, Indicators and Stakeholders. We are presenting a series of blogs with more detailed information about the data sources GVE uses to extract outcomes, indicators and valuations. This week we highlight indicators from Global Reporting Initiative (GRI), from which 113 indicators have been extracted and added to the GVE database. As a result from our data partnership with the GVE, these indicators can now also be accessed on the Sinzer platform and added to your impact assessments.

Read More

Topics: Accountability, Social accounting, indicators, metrics, social impact software management solution, GRI, sustainability

The Global Goals for Sustainable Development (SDGs) are now available in Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on 21 April 2016

Sinzer recently announced a formal Data Partnership with the Global Value Exchange (GVE). We are presenting a series of blogs with more detailed information about the data sources GVE uses to extract outcomes, indicators and valuations from. This week we highlight the Global Goals for Sustainable Development (SDGs) from which 17 outcomes and 174 related indicators are extracted and added to the GVE database. As a result of our data partnership with the GVE, these outcomes and indicators can now also be accessed on the Sinzer platform.

Read More

Topics: Social impact, SDGs

TEEB Valuations are now available in Sinzer

Posted by Marlon van Dijk on 8 April 2016

Sinzer recently announced a formal Data Partnership with the Global Value Exchange (GVE). We are presenting a series of blogs with more detailed information about the data sources GVE uses to extract outcomes, indicators and valuations from. This week we highlight the TEEB Valuation Database, from which more than 200 valuations have been extracted and added to the GVE database. As a result of our data partnership with the GVE, these valuations can now also be accessed on the Sinzer platform.

Read More

Topics: valuations, sroi

Sinzer’s solution for strategic impact management

Posted by David Karemaker on 1 April 2016

 

Sinzer software was initially focussed on the ‘standardized’ Social Return on Investment (SROI) methodology for social impact measurement. We developed and keep on improving our software solution for SROI that is now an international standard, reviewed by Social Value International

Many of our customers and prospects are less focussed on the SROI method for impact measurement. They have been developing their own impact measurement framwork to match their specific needs. Early 2015 Sinzer introduced a first version of the Strategic Impact Framework (SIF). This framework is now maturing as features are added for the different customers using it. SIF now allows for many types of applications for impact management.

Read More

Topics: Impact measurement, software, Social impact management, Social impact measurement, sinzer, strategy, framework, impact framework, social impact framework, social impact software management solution, Social Impact Strategy, impact management, software solution

Progress out of Poverty Index indicators now available in Sinzer

Posted by Emma Verheijke on 18 March 2016

Sinzer recently announced a formal Data Partnership with the Global Value Exchange (GVE). In order to inform you of the GVE’s data and how your organisation can use this, we are presenting a series of blogs with more detailed information about the data sources GVE uses to extract outcomes, indicators and valuations from. This week we highlight the Progress out of Poverty Index™ (PPI), from which 600 poverty indicators have been added to the GVE database. As a result of our data partnership with the GVE, these 600 poverty indicators are now available on the Sinzer platform!

Read More

Topics: impact measurement software, indicators, metrics, PPI

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all